NorCare

NorCare

NorCare er et klyngesamarbeid på tvers av Norden. Nettverket jobber for erfaringsdeling, nettverk og innsikt om nordiske og internasjonale helsemarkeder på tvers av landegrensene.

NorCare samarbeidet består av fire klynger/økosystem fra hvert av de nordiske landene:

NorCare nettverket har eksistert siden 2016 og koordinerer løpende aktiviteter til fordel for både offentlige og private aktører i helseindustrien. Noen av våre tidligere aktiviteter inkluderer:

- Vi i NSCC er sterkt engasjert i dette nettverket og jobber aktivt for å skape aktivitet for medlemmene våre, som studieturer, kompetanseutveksling eller besøk til nettverksarenaer på tvers av landegrensene. Vi jobber kontinuerlig med å bidra til å åpne hverandres markeder, slik at bedrifter og kommuner finner løsninger på tvers av de nordiske landene, sier Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Pågående
Arkiv