Morgendagens hjemmeomsorg

Morgendagens hjemmeomsorg

Kartlegging av hvilke behov de eldre har knyttet til å kunne bo lengst mulig hjemme, tjenesteleverandørenes behov knyttet til smart tjenesteleveranse samt implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger.

Morgendagens hjemmeomsorg

Formål

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har, i løpet av 2015-16, og i samarbeid med Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) i Rogaland, Stavanger kommune og Inventas as, gjennomført en bred kartlegging av dagens tjenestebehov og leveranse hos omsorgsmottakere over 67 år.

Prosjektet «Morgendagens hjemmeomsorg» gikk ut på å kartlegge hvilke behov de eldre har knyttet til å kunne bo lengst mulig hjemme, tjenesteleverandørenes behov knyttet til smart tjenesteleveranse samt implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger. Målgruppen som kvalitativt ble kartlagt var derfor eldre tjenestemottakere som bor hjemme, deres pårørende og ansatte i hjemmesykepleien. Intensjonen med prosjektet er å øke sjansen for gode velferdsteknologiske løsninger og en smartere måte for kommunen å levere helse- og omsorgstjenester på.

Metode

Vi har vært «flue på veggen» på hjemmebesøk sammen med hjemmesykepleien og hverdagsrehabilitering. Vi har vært hjemme hos tjenestemottakerne hvor vi har fått et godt innblikk i deres hverdag. Vi har idémyldret og laget produkter sammen med pårørende og ansatte, og vi har kartlagt tjenesteforløpet fra A til Å med involverte aktører fra tjenesteapparatet.

Leveranse

Resultatet fra kartleggingen er klart. Leveransen inneholder en kort introduksjon, brukerreiser som beskriver stegene i tjenestebehov og -leveransene, samt en oppsummering med hovedlinjer og kategorisering av samtlige funn og idéer til slutt. Vi inviterer dere herved med på seks reiser til typiske brukere. Reisene er delt inn i tre deler, men dere kan også fritt navigere dere rundt. Vedlagt ligger også leveransen i pdf-format. God tur!

Her er resultatene av en bred kartlegging av tjenestebehov og leveranse hos omsorgsmottakere over 67 år

Finansiering

Prosjektet har vært finansiert med midler fra Norsk Design og Arkitektursenter via Design Drevet Iinnovasjonsprogram (DIP),VRI Rogaland, Norwegian Smart Care Cluster i tillegg til egeninnsats fra USHT Rogaland, Stavanger Kommune og Inventas as. 

 


Avsluttet
Arkiv