Morgendagens hjemmeomsorg

Morgendagens hjemmeomsorg

Her er resultatene av en bred kartlegging av tjenestebehov og leveranse hos omsorgsmottakere over 67 år

Formål

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har, i løpet av det siste året (2015-16), og i samarbeid med Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) i Rogaland, Stavanger kommune og Inventas as, gjennomført en bred kartlegging av dagens tjenestebehov og leveranse hos omsorgsmottakere over 67 år.

Metode

Vi har vært «flue på veggen» på hjemmebesøk sammen med hjemmesykepleien og hverdagsrehabilitering. Vi har vært hjemme hos tjenestemottakerne hvor vi har fått et godt innblikk i deres hverdag. Vi har idémyldret og laget produkter sammen med pårørende og ansatte, og vi har kartlagt tjenesteforløpet fra A til Å med involverte aktører fra tjenesteapparatet.

Leveranse

Resultatet fra kartleggingen er endelig klart. Leveransen inneholder en kort introduksjon, brukerreiser som beskriver stegene i tjenestebehov og -leveransene, samt en oppsummering med hovedlinjer og kategorisering av samtlige funn og idéer til slutt. Vi inviterer dere herved med på seks reiser til typiske brukere. Reisene er delt inn i tre deler, men dere kan også fritt navigere dere rundt. Vedlagt ligger også leveransen i pdf-format. God tur!

Finansiering

Prosjektet har vært finansiert med midler fra Norsk Design og Arkitektursenter via Design Drevet Iinnovasjonsprogram (DIP),VRI Rogaland, Norwegian Smart Care Cluster i tillegg til egeninnsats fra USHT Rogaland, Stavanger Kommune og Inventas as. 
   

1)         INTRODUKSJON

Prezi: klikk her!

Se nederst på side for PDFutgaven - nr. 1 

2)         TJENESTEMOTTAKER

            Reise 1: Tjenestemottaker : Dagsenter-reisen

            Reise 2: Tjenestemottaker : Helge-reisen

            Reise 3: Tjenestemottaker : Hverdagsrehabiliterings-reisen

Prezi: kikk her!

Se nederst på side for PDFutgaven - nr. 2 

3)         HJEMMESYKEPLEIEN

Reise 4: Tjenesteyter : Hjemmesykepleie-reisen

Prezi: klikk her!

Se nederst på side for PDFutgaven - nr. 3 

4)        HVERDAGSREHABILITERING

            Reise 5: Tjenestetyer : Hverdagsrehabiliterings-reisen

Prezi: klikk her!

Se nederst på side for PDFutgaven - nr. 4 

5)         TJENESTEFORLØPET

            Reise 6: Aktør-reisen

Prezi: klikk her!

Se nederst på side for PDFutgaven - nr.5 

6)        HOVEDLINJER(kun i pdf-format)

            Hovedlinjer fra prosjektet

Utfyllende hovedlinjer – funn og resultat

            Bilder fra prosjektet      

Se nederst på side for PDF nr. 6.           

7)         IDÉER OG FUNN (kun i pdf-format)

            Kategorisering av funn og idéer fra prosjektet

            Idéark fra aktørworkshopene

Se nederst på side for PDF nr. 7.    

8)        OVERSIKTSKART OVER REISENE (kun i pdf-format)

            Samlet oversikt med de ulike reisene

Se nederst på side for PDF nr. 8.    

Kontaktperson: Silje E. Jacques, INVENTAS as, tlf: 450 33 799, mail: sej@inventas.no

Avsluttet
Arkiv