Bolig uten hindring

Bolig uten hindring

Bolig uten hindring er et samarbeidsprosjekt der unge rullestolbruker tester en rekke nye løsninger.

Bolig uten hindring – selvstendighet, mestring og trygghet med smarthus er et samarbeidsprosjekt mellom Lyse, Stavanger kommune og NAV der en ung rullestolbruker prøver ut de samme tjenestene som testes ut i felles utviklingsprosjekt (FUIV).

Det testes ut en rekke nye løsninger innen trygghet & sikkerhet, smarthus og kommunikasjon.

Mål

Er smarthusteknologien blitt moden nok til å erstatte omgivelseskontroll? Den økende satsingen på velferdsteknologi tyder på at smarthus kan bli tatt i bruk i større grad, både av privatpersoner og som løsninger innen kommunale tjenester.

Bolig uten hindring er et prosjekt som er et utspring av prosjektet Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknolog (FUIV). I dialog mellom Stavanger Kommune og Nav - Hjelpemiddelsentralen i Rogaland, ble dette prosjektet etablert i 2012.

Formålet med prosjektet er å få erfaringer ved bruk av smarthusteknologi hos en bruker med behov for omgivelseskontroll. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Erfaringene vil bli benyttet i en videre vurdering av forholdet mellom hjelpemidler hjemlet i folketrygdloven og velferdsteknologi, der finansieringsansvaret er uklart.

Avsluttet
Arkiv