Bedre rullestoler

Bedre rullestoler

Prosjektet identifiserer utfordringer med dagens rullestoler, og skal komme med innspill til oppdragsgiver.

Dagens rullestoler er i stor grad tilpasset institusjoner og kan derfor være store og tungvinte i private boliger.

Prosjektet identifiserer utfordringer med dagens stoler, og skal på den måten være et innspill til oppdragsgiver om hvordan rullestoler kan gjøres mer anvendelige både for den som sitter i stolen og andre som på ulike måter assisterer rullestolbrukere.

Prosjektet gjennomføres av IRIS i samarbeid med Alu Rehab. Alu Rehab er oppdragsgiver og bidrar i prosjektet med egeninnsats. Øvrig finansiering kommer fra VRI Rogaland.

Pågående
Arkiv