Implementering av velferdsteknologi

Implementering av velferdsteknologi

Dette er et forskningsprosjekt, med spesielt fokus på tjenesteproduksjon og næringsutvikling.

RFF IRIS - Implementering av velferdsteknologi, er et forskningsprosjekt, med spesielt fokus på tjenesteproduksjon og næringsutvikling.

Sentrale tema har vært innovasjon, samhandling og brukere.

Implementering av velferdsteknologi er et hovedprosjekt finansiert av Regionale forskingsfond, Stavanger kommune, Stavanger universitetssykehus og Universitetet i Stavanger. Det gjennomføres som et samarbeid mellom de tre sistnevnte og IRIS.

Prosjektet

Prosjektet «Implementering av velferdsteknologi» består av fire arbeidspakker.Hver på sin måte utforsker de hvordan velferdsteknologi utvikles og tas i bruk.

1) Studerer implementering av velferdsteknologi i Stavanger kommune.

2) Kartlegger planlagt og faktisk bruk av velferdsteknologi i kommuner tilhørende Helse Vest.

3) Ser på mulighetene til å bruke velferdsteknologi for å kvalitetssikre og unngå unødvendige sykehusinnleggelser.

4) Utforsker samspillet mellom leverandører, bestillere og brukere av velferdsteknologi.

Den første arbeidspakken studerer to implementeringer i Stavanger kommune. Den andre arbeidspakken kartlegger bruk av velferdsteknologi i kommuner tilhørende Helse Vest, og sammenlikner implementeringer i Stavanger kommune med tilsvarende implementeringer i to andre kommuner. Den tredje arbeidspakken ser på hvordan velferdsteknologi kan hindre unødvendige sykehusinnleggelser, mens den fjerde ser på hvordan leverandører jobber med brukermedvirkning i forbindelse med utvikling av velferdsteknologi.

Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, IRIS, SESAM ved SUS og Innovasjonssenteret og institutt for helsefag på UiS. Det eies av Stavanger kommune og ledes av IRIS. Det finansieres av Regionale forskingsfond Vestlandet, Stavanger kommune, SUS og UiS.

Prosjektperiode: 01.01.12 – 31.12.14.

Prosjektmidler: Regionalt forskningsfond Vest.

AP1 - Frambringe og formidle kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer bruk av ulike velferdsteknologiske løsninger

Ansvarlig: IRIS

AP2 - Identifisere suksessfaktorer for at kommuner skal komme i gang med å innføre ny teknologi. (Undersøkelse i nærliggende kommuner)

Ansvarlig: IRIS

AP3 - Frambringe og formidle kunnskap om i hvilken grad og hvordan brukere involveres i bedriftenes utvikling av brukervennlig teknologi

Ansvarlig: Innovasjonssenteret

AP4 - Kvalitetssikre og optimalisere innleggelser

Ansvarlig: SUS (stipendiat)Prosjektperiode: 01.01.12 – 31.12.14.

Prosjektmidler: Regionalt forskningsfond Vest.


Avsluttet
Arkiv