"Vi ønsker å invitere våre medlemmer til å være med i et felles innspillsforum."
- Norwegian Smart Care Cluster & Norway Health Tech
Vis fakta

Nettside for påmelding:

INNSPILLSFORUM FELLES KOMMUNAL JOURNAL

Prosjektpartnere:

  • Norwegian Smart Care Cluster
  • Norway Health Tech

Kontaktinformasjon:

Se kontaktinformasjon til prosjektlederne fra Norwegian Smart Care Cluster nederst i saken.

Felles Kommunal Journal (FKJ)

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Felles kommunal journal skal bidra til at helsepersonell i kommunene får bedre og mer fremtidsrettede journalløsninger som gir enkel og intuitiv tilgang til helhetlige, oppdaterte, relevante og korrekte opplysninger om pasientene.

For å lese mer om arbeidet, se nettsidene til KS HER.

I løpet av de neste månedene arrangerer Kommunenes Sentralforbund (KS) Aktørforum: Felles Kommunal Journal (FKJ) for å drøfte endelig løsningsforslag med relevante aktører. Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har blitt invitert til å representere industrien inn mot markedsplassen og plattformen til FKJ på disse møtene for å sikre at innspillene samles og når frem til mottaker (KS).

Deltakerne blir delt inn i to arbeidsgrupper:

  • Gruppe 1: Behov, prosess, nytte og verdi. Her er deltagerne hovedsakelig fra kommune, brukerorganisasjoner og fag og profesjonsorganisasjoner.
  • Gruppe 2: Markedsplass, realisering av økosystem og plattform. Deltagere her er representanter for industrien, kommune, fag og profesjonsorganisasjoner.

Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster skal delta i gruppe 2.

Vi ønsker medlemmenes innspill!

Aktørfora arrangeres torsdag hver tredje uke våren 2022. Vi ønsker i den forbindelse å invitere våre medlemmer til å være med i et felles innspillsforum arrangert i forkant av hvert aktørforum. Der vil vi gå igjennom bakgrunnsmaterialet utsendt av KS som forberedelse til hvert møte. Målet med dette er å løfte frem innspill som er viktige for industrien, som vi tar med oss videre slik at stemmen til våre medlemmer blir hørt.

Innspillsfora vil foregå digitalt og invitasjon/møtelenke til hvert forum vil sendes ut til de som ønsker å delta. Første innspillsforum er planlagt mandag 31. januar og deretter hver tredje uke, frem til 19. mai. Man trenger ikke forplikte seg til å delta på alle møter for å melde sin interesse.

Klikk på lenken for å registrere deg, da vil du få tilsendt invitasjoner og bakgrunnsmateriell uten å måtte melde deg på hvert møte.

Ta også gjerne kontakt med prosjektlederene for mer informasjon.

PÅMELDINGER TIL HVERT ENKELT INNSPILLSFORUM:

Bli med på dialogmøte for bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner og leverandørmarkedet

Når? 29. mars

I dialogmøtet vil du få status på arbeidet med FKJ, og bli invitert til å gi innspill om spesifikke tema. Diskusjonspunkter sendes ut i forkant. Det er ønskelig bred deltakelse fra bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner og leverandørmarkedet.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING HER

Avsluttet
Arkiv