event

Åpent møte

25

april 2022

Innspillsforum til Felles Kommunal Journal (FKJ) 25.04.2022

Sammen med Norway Health Tech skal vi gi industriens innspill på Felles kommunal journal. Derfor arrangerer vi innspillsforum. Vi håper du blir med og gir oss dine innspill.

Felles kommunal journal skal bidra til at helsepersonell i kommunene får bedre og mer fremtidsrettede journalløsninger som gir enkel og intuitiv tilgang til helhetlige, oppdaterte, relevante og korrekte opplysninger om pasientene.

For å lese mer om arbeidet, se nettsidene til KS HER.


Vi ønsker medlemmenes innspill!

Aktørfora arrangeres torsdag hver tredje uke våren 2022. Vi ønsker i den forbindelse å invitere våre medlemmer til å være med i et felles innspillsforum arrangert i forkant av hvert aktørforum.

Der vil vi gå igjennom bakgrunnsmaterialet utsendt av KS som forberedelse til hvert møte. Målet med dette er å løfte frem innspill som er viktige for industrien, som vi tar med oss videre slik at stemmen til våre medlemmer blir hørt.

Innspillsfora vil foregå digitalt og invitasjon/møtelenke til hvert forum vil sendes ut til de som ønsker å delta. Vi arrangerer innspillsforum hver tredje uke, frem til 16. mai. Man trenger ikke forplikte seg til å delta på alle møter for å melde sin interesse.


HVA: Innspillsforum til Felles kommunal journal

NÅR:
25. april 2022 - klokka 14.00 – 15.30

HVEM:
I regi av Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech

HVORDAN: Påmelding, gratis

HVOR: Digitalt, du får tilsendt lenke

Vi håper du vil bli med og dele dine innspill.


Påmeldingsskjema


Arkiv