Global Growth Sverige

Global Growth Sverige

Sverige har som mål å være best i verden innen digitalisering av helsevesenet. Helsesektoren trenger løsninger som gjør det mulig å nå dette målet, og her kan norske helseteknologiselskaper spille en viktig rolle.

Tekst: Innovasjon Norge

Det svenske markedet er interessert i nye digitale løsninger som vil gjøre helsetjenestene mer effektive og gi «mer omsorg for hver investerte krone». Dette gjelder blant annet omsorg utenfor sykehus med fjernovervåking av pasienter, og smarte løsninger som effektiviserer omsorgsprosessen og øker kvaliteten i møtet med pasienten. Det er også økt fokus på kunstig intelligens og datadrevet omsorg.

Norge og Sverige har mange av de samme utfordringerne når det gjelder helsesektoren - en stadig eldre befolkning, store forskjeller i tilgang til helsetjenester mellom by og land, og behovet for å kunne levere flere tjenester med færre ressurser. Samtidig øker digitaliseringen i hele samfunnet, og digital innovasjon kan være løsningen på mange av de utfordringene helsesektoren står overfor.

Hvem bør delta?

Dette programmet er for norske bedrifter innen helsesektoren som er i en vekstfase. Fokuset er på bedrifter som har innovative, digitale løsninger innen velferdsteknologi, "omsorg utenfor sykehus" og andre forebyggende løsninger innen helse- og eldreomsorg.

En forutsetning for deltakelse er at selskapene har en dokumentert merittliste fra virksomhet med kunder i Norge (eller et annet land) og kan vise til en sterk referansesak. Deltakende selskaper må også ha stabil økonomi og personalressurser for å vokse internasjonalt og kunne engasjere seg i programmet.

Hvilken nytte har programmet?

Selskapene som deltar vil få kunnskap om det svenske helsemarkedet og viktig innsikt i hvordan man lykkes med å drive virksomhet i Sverige.
Målet med programmet er at de deltakende selskapene skal få en klar forståelse av markedets behov, kjøpernes arbeidsmetoder og krav, og at de skal få mulighet til å bygge opp forbindelser med relevante aktører via besøkene i Sverige.

I tillegg til det generelle programmet er individuell coaching og støtte til hvert enkelt selskap inkludert.

Tidslinje

Samling 1: Kickoff i Oslo 28.-29. november

Introduksjon til programmet, inspirasjon fra selskaper som har lyktes i internasjonalisering og opplæring innen salgskommunikasjon/pitching.

Samling 2: E-helsekonferanse og møte med investorer i Stockholm 25.-26. januar

Deltakelse på konferansen "Meeting place Welfare technology and e-Health 2023" hvor dere vil møte potensielle partnere og kunder. Det er også planlagt at ambassaden skal være vertskap for et kveldsarrangement, der investorer vil dele sine erfaringer fra investeringer i helseselskaper og gi innsikt i hvordan svenske investorer tenker.

Samling 3: "Hvordan lykkes med deres virksomhet i Sverige?" (mars eller april 2023, tidspunktet er ikke fastsatt ennå)

Fokus på å samle kunnskap og innsikt om hvordan man lykkes i å gjøre forretninger med ulike interessenter i Sverige gjennom møter med potensielle partnere, innkjøpere og innkjøpseksperter.

Samling 4: Vitalis i Göteborg 23.-25. mai

Deltakelse på Nordens ledende konferanse og messe for e-helse, Vitalis. I forbindelse med konferansen planlegger vi å arrangere noen egne aktiviteter basert på profilen til gruppen.

Mellom de fire samlingene vil det være digitale seminarer og 1-1-coaching mellom rådgivere hos Innovasjon Norge og deltakende selskaper.

Deltakeravgift

  • NOK 30.000 for små og mellomstore bedrifter (SMB)*
  • NOK 50.000 for store foretak

Deltakelse på de to konferansene/messene som er en del av Global Growth-programmet er inkludert i deltakeravgiften.

Utgifter til reise og hotell med mer er ikke inkludert i deltakeravgiften og betales av selskapet selv.

*Innovasjon Norge definerer en SMB som en bedrift med færre enn 250 ansatte og en årsomsetning på høyst 50 millioner euro eller en balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. Hvis bedriften ikke oppfyller begge disse kriteriene, regnes den som et stort foretak. Hvis dessuten mer enn 25 prosent av en bedrift eies av et stort foretak, regnes den ikke som en SMB.

Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech er partner i programmet.

Påmeldingen er dessverre stengt

Avsluttet
Arkiv