"En godkjenningsordning skal holde orden i skogen av digitale helseverktøy."
- Marit B. Hagland, leder Norwegian Smart Care Lab
Vis fakta

Gordisk er et forstudie som kartlegger en norsk godkjennings- eller sertifiseringsordning for digitale helseverktøy.

Norwegian Smart Care Cluster og DNV-GL er partnere i forprosjektet, med Norsk Helsenett som samarbeidspartner.

Gordisk - hvordan ta i bruk helseapper i Norge?

Når helseapplikasjoner skal tas i bruk er det mange hensyn å ta. Dette forprosjektet ser på muligheten for utarbeidelse av en godkjenningsordning for helseapper, og hvordan det skal løses. Der av navnet gordisk, inspirert av uttrykket gordisk knute.

Hovedmålet med forstudien er å kartlegge behov rundt og relevante dimensjoner for en norsk godkjennings- eller sertifiseringsordning for digitale helseverktøy, for å kunne planlegge hovedprosjektet med å utarbeide en slik ordning på best mulig måte.

Norwegian Smart Care Cluster og DNV-GL er partnere i forprosjektet, med Norsk Helsenett som samarbeidspartner.

Dette skal avklares gjennom forprosjektet:

  • Hvilke digitale helseverktøy bør inkluderes i en godkjenningsordning?
  • Er det muligheter for å designe ulike godkjenningsforløp for helseverktøy med ulike risikoprofiler?
  • Hvem er interessentene i en godkjenningsordning, og hvordan kan vi involvere dem i hovedprosjektet for å sikre en robust behovskartlegging og forankring av den endelige ordningen?
  • Hvordan jobber man med godkjenning av digitale helseverktøy i andre land, og hva kan vi lære fra disse prosessene om krav, prosess, risikobaserte tilnærminger, eierskap, drift, forvaltning, involvering, forretningsmodell, etc.?
  • Finnes det gode bransjeinitiativer som vi kan bruke videre?
  • Hvordan kan vi sikre finansiering av hovedprosjektet?

WEBINAR: I oktober 2020 arrangerte partene i forprosjektet et eget webinar om temaet. Der fikk deltakerne informasjon om det pågående arbeidet og mulighet til å komme med innspill. Her finner du blant annet presentasjoner fra webinaret.

Mål for godkjenningsordningen

En godkjenningsordning skal holde orden i skogen av digitale helseverktøy, og gi tydelige føringer for hensikter og krav. Slik at resultatet bli en effektiv og intuitiv digital tjeneste.
Planen er at ordningen skal være mest mulig selvbetjent, som en “selvangivelse” med bevisføring. Samtidig skal ordningen møte behov og gi trygghet for både spesialister og brukere. Dette kan også gi forutsigbarhet for både leverandører og kjøpere. Ordningen skal ivareta krav fra myndigheter, forvaltere og andre interessenter. Den må også samvirke med andre tilsvarende godkjenningsordninger for Norden, Europa og resten av verden.

Vi holder deg oppdatert på arbeidet med ordningen på denne prosjektsiden.

Avsluttet
Arkiv