event

Åpent møte

20

oktober 2020

Gordisk - hvordan ta i bruk helseapper i Norge?

Skal du utvikle eller ta i bruk helseapper? Det skal være trygt enten du er pasient, helsefagarbeider eller ansvarlig for utvikling av løsningen. Bli med på webinar og lær mer om retningslinjer for godkjenning av helseapplikasjoner.

HVA: Webinar om utvikling av retningslinjer for helseapplikasjoner

NÅR: 20. oktober, 14.00-15.30

Navnet på prosjektet er inspirert av uttrykket «gordisk knute». Det brukes ofte om vanskelige og øyensynlig umulige problemer som kun kan løses med radikale eller resolutte midler.

Når helseapplikasjoner skal tas i bruk er det mange hensyn å ta. Er løsningen sikker å bruke? Vil løsningen fungere, og vil den gi ønsket effekt? Vil løsningen skape merarbeid, eller vil den lette arbeidsbyrden? Alt dette må løses hvis vi skal ta i bruk helseapplikasjoner i stor skala.

I dette webinaret møter du Øystein Tveite fra Helsedirektoratet. Han forteller hvorfor vi trenger en slik ordning for helseapplikasjoner. Vi får også høre hvilken rolle helsenorge.no vil spille i denne sammenhengen.

Du får presentert tanker for utforming av en godkjenningsordning, og vi ønsker selvsagt dine innspill i forhold til dette.

Program:

  • Hvem er Norwegian Smart Care Cluster? v/Jofrid Åsland, NSCC​ - KONTAKT: jofrid@valide.no
  • Hva er GORDISK, og hvorfor engasjerer klyngen seg i dette prosjektet? - v/Marit Hagland NSCC​ - KONTAKT: marit.h@valide.no
  • Fra Helsedirektoratets vinkel v/Øystein Tveite ​- KONTAKT: Oystein.Tveite@helsedir.no
  • Fremtidens helsenorge.no v/Tor Gaute Indstøy Norsk Helsenett ​- KONTAKT: tor.gaute.indstoy@nhn.no
  • Klyngemedlem Helseapps – presentasjon og refleksjoner rundt en godkjenningsordning v/Marius Christensen - KONTAKT: ​marius@helseapps.no
  • DNV-GL gir oss foreløpige planer for godkjenningsordningen "Gordisk" v/ Petter Myrvang - ​KONTAKT: Petter.Myrvang@dnvgl.com
  • Dialog og innspill fra deltakerne​

Påmeldingsskjema


Relaterte dokumenter:

Arkiv