Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore

Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore

Singapore er et av verdens mest spennende markeder for helsetjenester. Har bedriften din løsninger innen moderne helseteknologi og ønsker du å utforske markedsmulighetene i Singapore? Meld din interesse til Innovasjon Norges eksportprogram.

Singapore har som ambisjon å lede utviklingen av moderne og førsteklasses helseløsninger og konsepter i Asia. Helsefremming, sykdomsforebygging og en god pleietjeneste er noen nøkkelområder. Helseindustrien ønsker å utvikle og identifisere nye innovative løsninger, konsepter og infrastruktur for å jobbe med de nevnte nøkkelområdene.

Gjennom Global Growth-programmet kan du oppdage nye forretningsmuligheter og finne nye samarbeidspartnere innen helse i Singapore.

Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

Programmets innhold

Gjennom workshops og seminarer, både i Norge og i Singapore, vil bedriften din lære om markedet og trender innen helseindustrien i Singapore. Vi vil støtte deg i å bygge en markedsstrategi basert på denne innsikten. Du vil også kunne diskutere med lokale beslutningstakere og potensielle forretningspartnere om hvordan best løse ulike behov og utfordringer innen helse.

Prosjektmål for deltakende bedrifter:

 • Lære og forstå helsemarkedet og forretningskulturen i Singapore
 • Møte aktuelle aktører og beslutningstakere i markedet
 • Identifisere og analysere forretningsmuligheter og samarbeidsprosjekter i regionen
 • Samle informasjon og innsikt for å utarbeide en realistisk forretningsplan for markedet


Hvorfor delta?

 • Ditt selskap har teknologi og løsninger som kan bidra til utviklingen av helsesektoren i Singapore
 • Din organisasjon vurderer muligheter for forretningsutvikling, innovasjon eller forskningspartnere i regionen
 • Asia er et interessant og relevante marked for din virksomhet nå og i fremtiden, og du ønsker å styrke din posisjon gjennom lokale prosjekter, partnere, virksomheter
 • Ditt selskap ønsker å utvikle og bekrefte selskapets internasjonale Go-to-Market strategi
 • Din organisasjon er villig til å sette av tid og ressurser for å jobbe med forretningsmuligheter I Singapore


Tidslinje

August-oktober 2019: Rekruttering til deltakelse i programmet

 • 25. september - Informasjonsmøte om eksportprogrammet (Oslo, eller via Skype)

November-desember 2019: Kickoff work shop i Oslo (1 dag)

2.-6. mars 2020: Markedsbesøk til Singapore (4 dager) med fokus på helseteknologi løsninger til sykehus i Singapore

April-mai 2020: Markedsbesøk til Singapore (4 dager) med fokus på Smart Care løsninger til:

 • Kommunale sykehus
 • Rehabiliteringssenter
 • Pleiehjem

+ Individuell oppfølging i forkant og etterkant av work shop

Vår 2020: Avsluttende samling i Norge

(Endelige datoer settes i september.)


Deltakeravgift

Deltakeravgift per selskaper er NOK 30 000. Direkte kostnader for reise og opphold dekkes av deltager bedriften.

Meld din interesse via Innovasjon Norge sine hjemmesider.

Frist for påmelding er 15. november

Avsluttet
Arkiv