Kristine Kårstad Skjøthaug

Medlem av styringsgruppa

Kristine er avdelingssjef for e-helse og velferdsteknologi i ‎Stavanger kommune.

Arkiv