Kristine Kårstad Skjøthaug

Stavanger kommune

Kristine er avdelingssjef for e-helse og velferdsteknologi i ‎Stavanger kommune.

Arkiv