Brita Gjerstad

Universitetet i Stavanger

Brita er Førsteamanuensis ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.

Arkiv