Hjelpemiddelpartner AS

www.hjelpemiddelpartner.no/

Hjelpemiddelpartner AS

Vi tilbyr løsninger som gjør at flere kan leve aktive og selvstendige liv, slik at hverdagen blir bedre for både bruker, pårørende og fagpersonell

Hjelpemiddelpartner er en norsk iverksetter-bedrift og leverandør av velferdsteknologi og innovative hjelpemidler.

Vi har ambisjoner om å være den mest innovative leverandøren av helseteknologi i Norge og vår intensjon er å levere innovative løsninger som ikke finnes i dagens helsemarked, slik at enda flere skal få være aktive og selvstendige. Derfor inngår vi langvarige partnerskap med gründere og  andre utviklere av helseteknologi. Hjelpemiddelpartner tilbyr sin fagkompetanse for å sikre at produktene blir funksjonelle for sluttbrukere, og at de lett blir tilgjengelige for flest mulig. I dag mottar Hjelpemiddelpartner støtte fra Innovasjon Norge for å tilby våre nye løsninger, samt kunne involvere oss i unike prosjekter sammen med flere helsegründere.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo