Hjernesvulstforeningen

www.frivillighetnorge.no/medlemmer/hjernesvulstforeningen

KONTAKTPERSON
Rolf J. Ledal
459 07 412

Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med hjernesvulster/hjernekreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

Hjernesvulster er en stor gruppe diagnoser med en rekke underdiagnoser. De spenner fra langsomtvoksende svulster til svært aggressive svulster. Felles for dem alle er at de vokser inne i vårt hode, med de utfordringene dette medfører. Mange av pasientene har allerede utviklet uhelbredelig kreft når sykdommen gjør seg gjeldende. Per i dag er det få behandlingsmetoder, men det foregår mye forskning som gir ny viten og kan gi nye og mer effektive behandlingsmetoder i fremtiden.

Hjernesvulstforeningen er derfor svært opptatt av forskning og støtter dette økonomisk og med brukerrepresentanter. Hjernesvulstforeningen samarbeider med Norwegian Brain Tumour Consortium, NBTC.no, og er også medlem av Eurordis og International Brain Tumour Alliance, i tillegg til Kreftforeningen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Hjernerådet og Oslo Cancer Cluster.

For Hjernesvulstforeningen er det viktig å være et talerør for pasienter og pårørende, samtidig som vi støtter dem i en livssituasjon hvor alt plutselig blir snudd på hodet. Hjernesvulstforeningen har likepersoner og driver et utstrakt arbeid med læring og mestring, for å øke livskvalitet og kunnskap om livet med hjernesvulster i familien eller i nærmiljø/omgangskrets.

Arkiv