SecuWine AS


Etablert: 2016

Produkt/tilbud: SecuWine - løsninger for Digital Hjemmeoppfølging med mer

Nettsted: www.secuwine.com

www.secuwine.com

KONTAKTPERSON
Egil Byberg
+47 981 07 542

SecuWine AS

SecuWine AS er et telekom, videokonferanse og IT sikkerhetsselskap som utvikler og selger programvare i Norden og på det globale markedet.


Appen SecuWine er vårt første produkt. Appen tilbyr sikker tale og videokonferanse for IOS og Android mobiltelefoner/nettbrett og Mac med ende-til-ende kryptering. Appen er tilgjengelig på Google play, App Store og Mac App Store. Det vil etterhvert bli utviklet en komplett portefølje av produkter for sikker samhandling for alle plattformer.

Innenfor Digital Hjemmeoppfølging har SecuWine AS følgende løsninger:

• SecuWine Messenger; Video og lydsamtaler og meldinger på mobiler og nettbrett
• SecuWine Helse Tech løsning; en nettbrett løsning for eldre og demente der bruker kan be om å bli oppringt på video av omsorgspersoner og pårørende og frivillige. Dette er til bruk i sykehjem og hos eldre hjemme. Løsningen kan samkjøres med SecuWine Messenger nevnt over og har en meget lav brukerterskel tilpasset eldre.
• Videoløsning til helse og omsorg sektoren i kommuner; Vår løsning som en egen modul i Gerica Journalsystem fra TietoEvry. Det er også aktuelt med integrasjon av SecuWine Messenger med andre journalsystemer til kommune sektoren fra andre leverandører, og for journalsystemer til sykehussektoren/ spesialisthelsetjenesten, kontakt SecuWine management for mer informasjon. Dette implementeres via VKP (Velferdsteknologisk Knutepunkt) sammen med Norsk Helsenett SF.

SECUWINE:

Sikker kommunikasjon med SecuWine

SecuWine er en app som sikrer at man kan kommunisere sikkert via tale og videosamtaler på mobile enheter.

Secuwine4

Arkiv