Sensio

Sensio AS

Selskap: Smarthus- og velferdsteknologiselskap

Oppstart: Startet som et gründerselskap i 2009

I dag: 50 ansatte med kontor i Oslo og Vestfold

Kunder: over 191 norske kommuner, 10.000 private hjem

Datterselskap: Safemate AS (etablert 2011) overtatt v Sensio AS fra 2016, Safecall ApS 2020

Adm dir: Johan Anstensrud

Link: Sensio AS

www.sensio.no/

KONTAKTPERSON
Johan Anstensrud
90113875

Sensio

Vi leverer løsninger som skaper en enklere hverdag og gir mer tid til omsorg.

Sensio tilbyr velferdsteknologi og hjemmeautomatiseringsløsninger. Ved å tilby en komplett, sømløs og fleksibel teknisk infrastruktur, styrer Sensio hele flyten fra sensoriske og IoT-enheter til brukergrensesnittet.

Sensio er Norges største aktør innen velferdsteknologi og smarthus med over 190 kommuner og 10 000 smarthusinstallasjoner.

  • Norsk selskap grunnlagt i 2009
  • Over 50 ansatte med hovedkontor i Oslo, med filialer i Sandefjord og Larvik
  • Vår kjernekompetanse er plattform- og programvareutvikling
  • Vestfold Audio AS søsterselskap, og Safemate AS, IKOS, Careto AS og Safecall ApS er heleide datterselskaper
  • Longship AS er et norsk Private Equity Fund-hovedeiere fra 2018

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang har vi installert flere tusen smarthjem rundt omkring i Norge og utvidet smarthus teknologi til velferdssektoren. I dag er Sensio ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper i dag over 190 store og små kommuner med god og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig som vi leverer komfort og trygghet i de tusen hjem.

Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske kommuner har vi utviklet en hel­hetlig plattform av løsninger som dekker kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen. Vi involverer alle våre kunder til å bidra aktivt i utviklingen via et eget brukerforum.

Vi tror at alle kommuner er tjent med en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi i kommunen – på tvers av institusjon og bolig.

Sensio løsninger er laget av og for norske kommuner og er i tråd med nasjonale anbefalinger og rammeverk. Vi kommer til å fortsette å lytte til norske kommuners behov og gi de innflytelse når vi videreutvikler løsningene våre fremover. Vi tror at en brukerstyrt utvikling, hånd i hånd med tjenesteinnovasjon, gir de beste løsningene. Alle våre løsninger er utviklet i et tett samarbeid med faktiske brukere, og vi bestreber oss på å levere løsninger som dekker identifiserte behov som bidrar til økt livskvalitet for brukerne, og mer effektive tjenester for tjenesteleverandørene.

Sensio leverer en felles plattform for velferdsteknologi, Sensio Unity, som sikrer helhetlige løsninger og hensiktsmessig informasjonsflyt på tvers av kommunale tjenester og systemer på institusjon og i bolig. Dette bidrar til at utstyr, konsepter og kompetanse kan gjenbrukes og sees i sammenheng.

IKOS digitale tavler legger til rette for pasientsikkerhet og gode helsefaglige prosesser og Safemate trygghetsskapende omsorgsteknologi gjør det mulig for mennesker å mestre sine liv på egenhånd lengst mulig. Vi vet at løsningene våre for BoHjemme sparer kommunene for store summer, samtidig som beboere får friheten de har i sin egen bolig, og pårørende får frihet fra bekymringer. Vi har målinger på at løsningene våre til Helsebygg gir lavere sykefravær blant ansatte, og mindre bruk av medikamenter hos beboerene. Vi kaller det SmartOmsorg.

Samtidig erkjenner vi at teknologien bare er en del av den totale løsningen. Vår erfaring er at selv om en er helt avhengig av å ta i bruk teknologi for å møte de store utfordringene kommunene står overfor i helse- og omsorgsfeltet, er teknologien bare en liten del av det store bildet. Den mest omfattende andelen av løsningene handler om organisasjon, kompetansebygging og omstilling. Tjeneste- og rolledesign er essensielle faktorer for å kunne ta ut det potensialet som teknologien skaper. Sammen med våre samarbeidspartnere bistår vi gjerne med både forankring, kompetansebygging og prosjektledelse innenfor implementering, tjenestedesign og rolledesign.

Om Sensio AS

Sensio har 30 ansatte på hovedkontoret i Oslo og 25 ansatte i Vestfold Audio i Sandefjord som leverer løsninger som FlexiBlink og AudioLink via NAV-hjelpemiddelsentralen. I tillegg er Safemate, Careto og Safecall ApS heleide datterselskap. Det norske Private Equity fondet Longship AS kom inn som nye hovedeiere i 2018. I 2019 hadde Sensio-gruppen en omsetning på 162 MNOK.

SENSIO:

Sensio inviterer til åpen plattform

– Vi ønsker å få med oss så mange som mulig av de som lager velfderdsteknologi i Norge med på vår åpne plattform, sier Johan Anstensrud fra Sensio.

Sensio Johan

Sensio leverer en plattform for velferdsteknologi

Sensio AS har over ti års erfaring med smarthusløsninger og er ledende på hjemmestyring i Norge. Det er bakgrunnen for at de nå satser stort på velferdsteknologi og har ambisjoner om å nå ut til kommuner over hele Norge.

CatrinePaulsen bruk-dette

HJEMMETJENSTER:

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår partnerskap

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår nasjonal partneravtale for leveranse av velferdsteknologiløsninger til hjemmeboende, bo- og omsorgstjenester, og innen eldreomsorg.

Klokke Luke Chesserjpg

Vant med mobil trygghetsteknologi

Norske Safemate, et ledende norsk selskap innen trygghetsteknologi og løsninger, er kunngjort som vinner av det første virkelig store anbudet innen lokaliseringsteknologi i Norge.

Jan Holm 4

Arkiv