Sensio

Sensio AS

Selskap: Velferdsteknologiselskap

Oppstart: Startet som et gründerselskap i 2009

I dag: Over 150 ansatte med hovedkontor i Oslo, med filialer i Sandvika, Sandefjord, Stockholm (SE), Malmö (SE), Veijen (DK) og Leeds (UK).

Kunder: Flere hundre i Norden, England og Frankrike

Adm dir: Torbjørn Aamodt

Link: Sensio AS

www.sensio.io/

KONTAKTPERSON
Torbjørn Aamodt Aamodt
23210000

Sensio

Sensio – mer tid til omsorg. Markedsledende leverandør av velferdsteknologi og eHelse-systemer.

Sensio er markedsledende i Norden innen velferdsteknologi og løser dagens og morgendagens omsorgsutfordringer til beste for både beboere, pasienter, helsepersonell og samfunnet. Vi leverer sensorer, systemer og plattformer som radikalt forbedrer kvaliteten og effektiviteten i eldreomsorgen, blant annet gjennom forhindring av fall, digitalt tilsyn, varslingsløsninger og mobile trygghetsalarmer.

Blant våre merkevarer er:

RoomMate, Sensio 365, Unity, Safemate, IKOS, Viser, Smartvakt, Flexiblink og Vox.

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang har vi skiftet fokus og spesialisert oss på leveranser av løsninger innen velferds- og omsorgssektoren. Sensio har i dag flere hundre kunder i Norge, Sverige, Danmark, Island, England og Frankrike. Totalt betjener vi mer enn 50 % av alle eldreomsorgsleverandører i Norge, Sverige og Danmark og har i løpet av de siste 5 årene hatt over 50 % årlig vekst. I 2023 etablerte vi oss også i England og Frankrike.

I Sensio utvikler vi vår egen programvare og de mest kritiske delene av maskinvaren selv. Vi betjener kundene våre med høykvalitetsprodukter gjennom integreringspartnere og direkte til sluttkunder. Vi involverer alle våre kunder til å bidra aktivt i utviklingen via et eget brukerforum

Vi tror at alle kommuner er tjent med en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi i kommunen – på tvers av institusjon og bolig.

Sensio løsninger er laget av og for norske kommuner og er i tråd med nasjonale anbefalinger og rammeverk. Vi kommer til å fortsette å lytte til kunders behov og gi de innflytelse når vi videreutvikler løsningene våre fremover. Vi tror at en brukerstyrt utvikling, hånd i hånd med tjenesteinnovasjon, gir de beste løsningene. Alle våre løsninger er utviklet i et tett samarbeid med faktiske brukere, og vi bestreber oss på å levere løsninger som dekker identifiserte behov som bidrar til økt livskvalitet for brukerne, og mer effektive tjenester for tjenesteleverandørene.

Sensio leverer en felles plattform for velferdsteknologi, Sensio 365, som sikrer helhetlige løsninger og hensiktsmessig informasjonsflyt på tvers av kommunale tjenester og systemer på institusjon og i bolig. Dette bidrar til at utstyr, konsepter og kompetanse kan gjenbrukes og sees i sammenheng.

RoomMate er en banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer. IKOS digitale tavler legger til rette for pasientsikkerhet og gode helsefaglige prosesser. Safemate mobile trygghetsalarmer gjør det mulig for mennesker å mestre sine liv på egenhånd lengst mulig. Vi vet at løsningene for hjemmemarkedet sparer kommunene for store summer, samtidig som beboere får friheten de har i sin egen bolig, og pårørende får frihet fra bekymringer. Vi har målinger på at løsningene våre til helseinstitusjoner gir lavere sykefravær blant ansatte, og mindre bruk av medikamenter hos beboerne.

Samtidig erkjenner vi at teknologien bare er en del av den totale løsningen. Vår erfaring er at selv om en er helt avhengig av å ta i bruk teknologi for å møte de store utfordringene kommunene står overfor i helse- og omsorgsfeltet, er teknologien bare en liten del av det store bildet. Den mest omfattende delen av løsningene handler om organisasjon, kompetansebygging og omstilling til en digital først-tankegang. Tjeneste- og rolledesign er essensielle faktorer for å kunne ta ut det potensialet som teknologien skaper. Sammen med våre samarbeidspartnere bistår vi gjerne med både forankring, kompetansebygging og prosjektledelse innenfor implementering, tjeneste – og rolledesign og en endring til et digitalt først-arbeidssett.

Om Sensio AS

Våre rundt 150 ansatte har et brennende engasjement for å skape og implementere bærekraftige produkter og tjenester som forenkler hverdagen til helsepersonell, slik at det blir #MerTidTilOmsorg for beboere og pasienter. Longship AS, et norsk Private Equity Fund, har vært hovedeiere fra 2018. Våre ansatte eier også ca 30% av Sensio og har et sterkt ønske om å fortsette å drive endringer innenfor pleie- og eldreomsorgen i årene som kommer. I 2022 hadde Sensio-gruppen en omsetning på 360 MNOK.

SENSIO:

Sensio inviterer til åpen plattform

– Vi ønsker å få med oss så mange som mulig av de som lager velfderdsteknologi i Norge med på vår åpne plattform, sier Johan Anstensrud fra Sensio.

Sensio Johan

Arkiv