Sensio

www.sensio.no/

William Holm
92282771

"Jeg er tilfreds og glad for å ha fått Longship om bord som ny hovedeier. De sikrer oss tilgang på kritisk kompetanse og gi oss nødvendig handlekraft i en viktig fase for Sensio"
- William Holm, adm.dir Sensio
Vis fakta

Sensio AS

Selskap: Smarthus- og velferdsteknologiselskap

Oppstart: Startet som et gründerselskap i 2009

I dag: 40 ansatte med kontor i Oslo og Stavanger

Kunder: 100 norske kommuner, 10.000 private hjem

Datterselskap: Safemate AS (etablert 2011) overtatt v Sensio AS fra 2016

Adm dir: Wiiliam Holm

Link: Sensio AS


Longship AS

Selskap: Oslo-basert Private Equity fond (aktivt eierfond)

I dag: Et team på syv som til sammen har mer enn 50 år med investeringserfaring fra industri og ulike deler av næringslivet. Investert i mer enn 20 selskap.

Link: Longship AS


Sensio

Sensio provides welfare technology and home automation solutions. By providing a complete, seamless and flexible technical infrastructure, Sensio manages the entire flow from sensory- and IoT devices to the user interface.

Sensio’s welfare technology solutions enable efficient and effective workflows for both formal and informal caretakers to free up resources to meet the challenge of an ageing population.

Sensio is Norway’s largest player in welfare technology and smart houses with over 180 municipalities and 10,000 smart house installations:

  • Norwegian company founded in 2009
  • Over 70 employees with headquarters in Oslo, with branches in Sandefjord and Larvik
  • Our core competence on platform and software development
  • Vestfold Audio AS sister company, and Safemate AS, IKOS and Careto AS are wholly-owned subsidiaries
  • Longship AS is a Norwegian Private Equity Fund main owners from 2018


Sensio started in 2009 with a focus on making smart home technology a common proposition. Since then, we have installed several thousand smart homes around Norway and expanded smart home technology to the welfare sector. Today, Sensio is the leading provider of welfare technology and helps more than 180 large and small municipalities with quality and efficient operation of their care services, while providing comfort and security in the thousands of homes!

We believe that all municipalities are served by a holistic approach to welfare technology in the municipality – across institutions and housing.

Sensio develops solutions for the health and elderly care sector, which is in line with the recommendations and frameworks provided by the Norwegian Directorate of Health. Sensio believes that user-driven development, hand in hand with service innovation, provides the best solutions. All of our solutions are developed in close collaboration with actual users, and we strive to provide solutions that meet identified needs which contribute to increased quality of life for users and more efficient services for service providers.

Sensio provides a common platform for welfare technology that ensures comprehensive solutions and appropriate information flow across municipal services and systems. The platform ensures that equipment, concepts and expertise can be reused and seen in context. Common tools and operating concepts ensure good cost/benefit and scalability. The value of our platform is greatest when it can be part of a larger ecosystem, and our basic attitude is therefore that we want to be open to exchanging signals, information and data with other systems. Therefore, our systems are based on open standards, and our platform is built to communicate with other systems, as far as we are able to do so and as long as security and privacy are taken care of. This contributes to simpler integration with professional systems, emergency services or other players. By using recognized standards for integration, products from different suppliers are made available. Not being bound to a single technology or supplier, our platform provides the opportunity to adopt new solutions for welfare technology as they develop in the market. At the same time, we recognize that technology only is a part of the total solution. The most comprehensive part of the solutions is about the organization, competence building and restructuring. Service and role design are essential factors for extracting the potential of technology.

The Sensio Unity platform is the centrepiece for combining the various service applications provided by Sensio. Based on Sensio Unity the portfolio consists of solutions from Home automation to automation of Health building and welfare- and assisting technology at home and in institutions.


Smarthus- og velferdsteknologiselskapet Sensio får ny hovedeier

Sensio AS leverer i dag løsninger til over 100 kommuner og 10.000 private hjem. Nå blir eierfondet Longship med på laget for å nå nye mål for velferdsteknologi.

Sensio AS startet opp som et lite gründer-eventyr fra tre smarthus-entusiaster i 2009, og har brukt 10 år på å bli en nasjonalt ledende leverandør innen smarthusteknologien. Nylig ble bedriften kåret som Gaselle-bedrift for andret året på rad.

Stadig nye kunder og nye utviklingsmål krever økte investeringer og økt behov for ressurser og kompetanse. Derfor har eierne av Sensio AS sett seg om etter nye partnere, og nå går eierfondet Longship inn som ny hovedeier. De skal bistå Sensio AS med å vokse videre og realisere sitt potensiale, både i Norge og i utlandet.


Majoritetseier

Longship er et veletablert Private Equity fond/aktivt eierfond som blant annet har lang erfaring innenfor helse og omsorg. De blir nå hovedeier av Sensio AS og datterselskapet Safemate AS. De går inn for å forsterke satsningen til selskapene nasjonalt og internasjonalt.

-Det har vært en utrolig spennende reise frem til nå, sier William Holm, administerende direktør og medgründer i Sensio AS. -Jeg er tilfreds og glad for å ha fått Longship om bord som ny hovedeier. De sikrer oss tilgang på kompetanse og gi oss nødvendig handlekraft i en viktig fase. Nå handler det om å videreføre den positive utviklingen til selskapet og gjøre oss i stand til å forsterke posisjonen i et marked i meget sterk vekst, sier Holm.

Longship er et Oslo-basert PE-fond som satser stort innenfor teknologi, helse og omsorg. Kai Jordahl som er Managing partner i Longship AS, blir styreformann i Sensio AS.

-Vi er imponert over hva Sensio og Safemate har fått til så langt. Nye kontrakter landes, nye medarbeidere kommer inn, produkter videreutvikles og nye markeder åpnes. Vi har møtt et selskap med medarbeidere som brenner for å utvikle løsninger som gjør livet bedre for enkeltmennesket. Vi skal sammen bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort og bidra til at Sensio også fremover blir den ledende aktøren innen velferdsteknologi og smarthus i Norge. Samtidig ser vi at Norge ligger langt fremme i å ta i bruk denne typen teknologi. Det åpner for spennende muligheter for Sensios og Safemates løsninger internasjonalt, sier Kai Jordahl.

-Hva betyr dette eierskifte for Sensio sine kunder og partnere?

-For våre kunder og partnere er det «business as usual». Kundene vil oppleve økt utviklingstakt og løsninger som vil være enda tettere knyttet opp til tjenesten og brukerne. Vi har som mål å komme enda tettere på kundene våre og videreutvikle tjenestene i fellesskap med brukerne både i Norge og Internasjonalt, sier Holm.


Fart i omsorgsmarkedet
Helse- og omsorgsmarkedet er i rask utvikling. I skrivende stund er mer enn 100 kommuner, bare i Norge, aktivt ute med anbud innen velferdsteknologi. Ulike teknologiske løsninger blir tatt i bruk både ved bygging av nye og ved rehabilitering av sykehjem, også innenfor hjemmetjenesten og for hjemmeboende. Formålet er at kommunene skal kunne gi bedre og mer tilpassede tjenester samtidig som innbyggerne kan bo hjemme lengre.

Det er i dag rundt 250.000 mennesker i Norge som får helsetjenester i hjemmet. Det finnes mer enn 25.000 bemannende omsorgsboliger, og det er et stort etterslep på investeringer og modernisering av sykehjem i Norge. Området helse og omsorg har stor oppmerksomhet og fokus fra regjeringen, og det er etablert viktige statlige programmet for å stimulere til økt bruk av teknologi innenfor sektoren.

For i 2030 vil en tredjedel av den norske befolkningen være over 67 år. Andelen eldre med demens/kognitiv svikt og med behov for pleie øker. Andelen barn og unge med psykiske problemer øker. Bare en liten andel av disse ha et tilbud på institusjon. De fleste vil få løsninger og tjenester levert til der de er og ønsker å være.   

På samme måte som i våre naboland er det økt satsning på å la mennesker bo Lengre hjemme, og flere eldre ønsker å bo hjemme livet ut. Samtidig er det slik at en presset kommuneøkonomi tvinger kommunene til å redusere bruk av institusjon, og øke bruk av hjemmebasert pleie. Bruk av velferdsteknologi-løsninger bidrar til å gjøre dette mulig.

 

Om Sensio AS 

Sensio AS er en nasjonalt ledende leverandør innen smarthus og velferdsteknologi som har opplevd en eventyrlig vekst de seneste årene. Det startet som et gründerselskap i 2009, men har i dag kontorer i Stavanger og Oslo, og har i dag rundt 40 ansatte.

-Med stadig nye kunder og nye utviklingsmål forventer selskapet å være nærmere 150 ansatte om få år, og nå har selskapet internasjonale ambisjoner, sier William Holm.

Selskapet leverer løsninger til over 100 norske kommuner og 10.000 private hjem.

Sensio har sin kjernekompetanse på plattform og software-utvikling og gjorde sin entré i det norske velferdsteknologimarkedet i 2013. De slo seg raskt opp som en ledende aktør gjennom gjenbruk av teknologi og kompetanse fra sin smarthus-satsning og et tett innovativt utviklingssamarbeid med Fredrikstad kommune. På veien overtok Sensio hele Lyse sin velferdsteknologisatsning i 2016 gjennom oppkjøpet av Safemate AS, som i dag er nasjonalt ledende leverandør av mobile trygghetsalarmer og sporingsteknologi. – www.sensio.no og www.safemate.no.    


Om Longship AS  

Longship er en Private Equity investor (aktivt eierfond) som arbeider med norske små og mellomstore vekst selskaper. De jobber i et tett partnerskap med ledelsen og ansatte i de enkelte selskapene de investerer i, og har bidratt til å utvikle en lang rekke vellykkede selskaper innen flere ulike bransjer. I tillegg til å bidra med kapital tilfører Longship kompetanse innen strategi, vekst, organisasjon og utvikling.  –  www.longship.no  

Sensio leverer en plattform for velferdsteknologi

Sensio AS har over ti års erfaring med smarthusløsninger og er ledende på hjemmestyring i Norge. Det er bakgrunnen for at de nå satser stort på velferdsteknologi og har ambisjoner om å nå ut til kommuner over hele Norge.

CatrinePaulsen bruk-dette

HJEMMETJENSTER:

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår partnerskap

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår nasjonal partneravtale for leveranse av velferdsteknologiløsninger til hjemmeboende, bo- og omsorgstjenester, og innen eldreomsorg.

Klokke Luke Chesserjpg

Vant med mobil trygghetsteknologi

Norske Safemate, et ledende norsk selskap innen trygghetsteknologi og løsninger, er kunngjort som vinner av det første virkelig store anbudet innen lokaliseringsteknologi i Norge.

Jan Holm 4

Arkiv