Sensio

Plattform for Velferdsteknologi sikrer helhetlige løsninger på tvers av tjenester og systemer

Vi er en norsk bedrift med både hovedkontor og utviklingsavdeling sentralt i Oslo.

  • Mer enn 10 års erfaring med smarthusløsninger og hjemmestyring og er i dag ledende på smarthusløsninger i Norge.
  • Alt fra selve smarthus-kontrolleren, til programmerings-verktøyene, til brukergrensesnitt og server er utviklet, eid og drevet av Sensio.

Dette gjør Sensio svært godt rustet til raskt utvikle nye løsninger og til å tilpasse seg markedet.