Senteret for et aldersvennlig Norge

www.aldersvennlig.no/

KONTAKTPERSON
Nina Beate Myklebust
906 97 101

Senteret for et aldersvennlig Norge

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme arbeidet med å skape et mer aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv.

"Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag. Du må bare planlegge litt."

Arbeidet vårt er basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Senteret holder til i Ålesund, og er en del av Helsedirektoratet.

Den demografiske utviklingen påvirker de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil føre til store endringer på en rekke områder. Dette krever nye løsninger.

For å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge må vi alle engasjere oss. Vi må tenke og jobbe langsiktig på tvers av arbeidsliv, næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner og forskning. På samme tid må eldre selv også ta i bruk egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. Aktive eldre betyr friskere eldre. Senteret for et aldersvennlig Norge jobber for å mobilisere den eldre befolkningen, slik at de involveres i planlegging og utforming av egen alderdom.

Som en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, har senteret ansvaret for Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som er én av fem innsatsområder i reformen. Herunder ligger senterets partnerskapsordning som skal skape synergier mellom ulike sektorer og bransjer, med det formål å bidra til økt kunnskap om de endringene, utfordringene og mulighetene vi står ovenfor.

Alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn. Arbeidet med aldersvennlig Norge har et bredt nedslagsfelt og vi arbeider i hovedsak med oppgaver og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Arkiv