SESAM

sus.no/sesam

KONTAKTPERSON
Martha Gjestsen


SESAM

​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Sesam).

Sesam ble opprettet for å styrke regional samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin.

SESAMs visjon er: Samhandling for eldres helse og livskvalitet

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Et overordnet mål for SESAM er å utvikle gode kommunikasjonsmodeller, å samordne de kunnskaper og den ekspertise som alt foreligger i de ulike helseforetakene og utvikle og spre ny kunnskap slik at denne i størst mulig grad kommer den enkelte eldre i Helseregion Vest til gode.

Arkiv