Sintef

www.sintef.no/sintef-teknologi-og-samfunn/helse/#/

KONTAKTPERSON
Jon Harald Kaspersen


Sintef

Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter og et av landets fremste institusjoner på forskning innen helse. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

SAMARBEID:

SINTEF og NSCC i nytt spennende samarbeid

Målet er å dra nytte av hverandres egenskaper for sammen å styrke norske helsebedrifter. SINTEF er et av de største uavhengige forskingsinstituttene i Europa. Gjennom Helseklyngens kontaktnett ønsker de tettere samarbeid med helsebedrifter.

Samarbeid Sintef 2 Web

Arkiv