"– Her har vi en felles mulighet til å bruke forsking til å styrke norske bedrifter. Det er SINTEF sitt mål."
- Jon Harald Kaspersen, avdelingen for helse i SINTEF
Vis fakta

FAKTA:

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. 

De utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

SINTEF sin visjon er "Teknologi for et bedre samfunn".

SINTEF og NSCC i nytt spennende samarbeid

Målet er å dra nytte av hverandres egenskaper for sammen å styrke norske helsebedrifter. SINTEF er et av de største uavhengige forskingsinstituttene i Europa. Gjennom Helseklyngens kontaktnett ønsker de tettere samarbeid med helsebedrifter.

– Det er veldig nyttig å bli litt kjent, og få et bilde av felles utfordringer og muligheter, sa Jon Harald Kaspersen. Han leder avdelingen for helse i SINTEF.

Kaspersen var på besøk hos Norwegian Smart Care Cluster for å legge planer for den ferske samarbeidsavtalen. Med seg fra egen bedrift hadde han Arne Eide, som er sjefsforsker innen helse i SINTEF, og Trond Størseth, forskningsleder innen teknologi i SINTEF,

– Vi må se på hvordan vi kan rigge konstellasjoner, koble samen bedrifter og skape merverdier, sa Arild Kristensen, daglig leder av NSCC under møte.

NSCC fikk status som helseklynge i 2014. Visjonen til klyngen er: «Generating impact through Smart Care solutions.» Et av delmålene er nettopp å bidra til at forskning og utvikling blir et fortrinn for medlemmene i klyngen.

– Her har vi en felles mulighet til å bruke forsking til å styrke norske bedrifter. Det er SINTEF sitt mål, sa Kaspersen.

 

FELLES PROSJEKT: Både SINTEF og NSCC vil bidra til kommersialisering av forskning. Her under omvisning i NSC LAb. (F.v.) Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, Jon Harald Kaspersen, leder for avdelingen for helse i SINTEF, og Marit Hagland, prosjektleder NSC LAb. (Foto: Jofrid Åsland)

Et bedre samfunn

Visjonen til SINTEF er «teknologi for et bedre samfunn – spisskompetanse fra havrom til verdensrom». Bedriften har i dag 2.000 ansatte og 3.500 kunder. Med en omsetning for 3,3 milliarder norske kroner troner de som et av de største uavhengige forskningsinstituttene i Europa.

I denne bedriften har det et bredt nedslagsfelt, og arbeider blant annet med:

  • Kunnskapsbyggende bidragsforskning: Utvikler kunnskap og teknologi med offentlige bidrag.
  • Laboratorier og testing: Utvikler og driver forskningslaboratorier og testanlegg.
  • Innovasjonsorientert oppdragsforskning: FoU-partner for næringsliv og forvaltning. Utvikler teknologi som tas i bruk.
  • Nye virksomheter: Kommersialisering av forskningsresultat.
  • Kunnskap til politikkutforming: Levere premisser til samfunnsdebatt og politikkutforming.

SINTEF ser store markedsmuligheter inne helsenæringen, og har følgende satsingsområder innen helseinnovasjon:

  • Arbeidshelse og ekstreme arbeidsmiljø
  • Digitalisering, e-helse og velferdsteknologi
  • Folkehelse, helsefremming og forebygging
  • Tjenestedesign i helse

 

KONTAKTNETT: Et av målene med samarbeidet mellom SINTEF og NSCC er å knytte helsebedrifter og forsking tettere sammen. (F.v.) Therese Oppegaard, prosjektleder i NSCC, Marit Hagland, prosjektleder NSC LAb, Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, Jon Harald Kaspersen, leder for avdelingen for helse i SINTEF, Olav Mellemstrand, rådgiver i NSCC, Arne Eide, sjefsforsker innen helse i SINTEF, og Trond Størseth, forskningsleder innen teknologi i SINTEF. (Foto: Jofrid Åsland)

Samarbeid og felles mål

Fra januar 2020 har NSCC og SINTEF inngått en avlate om samarbeid der partene skal samarbeide om nettverk for forskere, bedrifter, kommune og sykehus. De skal sammen utvikle og delta i nasjonale og internasjonale FOUI-prosjekt. De vil også samarbeide om kommersialisering av forsking og delta på felles arenaer når det er ønskelig.

Arkiv