Siva

siva.no/

KONTAKTPERSON

Siva

Vi tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Siva har to delmål:

  1. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekt.
  2. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd over statsbudsjettet. Eiendomsvirksomheten er selvfinansierende og har krav til økonomisk avkastning.

Fornyet tillit til klyngen

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva gir Norwegian Smart Care Cluster to nye år i klyngeprogrammet Arena.

Arild Kristensen

ARENAPRO:

Helseklyngen rykker opp på A-laget

Norwegian Smart Care Cluster får fem nye år i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, og rykker opp i ArenaPro-ligaen

Arena Pro Nscc 1

Arkiv