Skadeforebyggende forum

www.skafor.org/

KONTAKTPERSON
Eva Jacobson Vaagland
93039312

Skadeforebyggende forum

Kunnskapskilde, samarbeidsarena, pådriver.

En ideell organisasjon som gjennom møter og seminar, informasjon og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker. Mer kunnskap, mer samarbeid – færre skader!

Arkiv