Smart Crowding AS

smartcrowding.no/

KONTAKTPERSON
Stein Åge Davidsen
90745962

Smart Crowding AS

En helt ny prosess- og programvareløsning som gir smarte projeksjoner av pasientstrømmer og forslag til handlingsplaner på sykehus

Høy og uoversiktlig pasientstrøm i forhold til bemanning på sykehus er et av de mest alvorlige problemene et moderne sykehus står ovenfor i dag. I tillegg er det et av de problemene som man faktisk har en mulighet til å gjøre noe med. Resultatet av høy og uoversiktlig pasientstrøm er redusert kvalitet på behandlingene, dårlig utnyttelse av tilgjengelig bemanning, økt stress hos de ansatte, økt responstid på pasientbehov og redusert tillit til sykehuset som institusjon.

SmartCrowding er en helt ny prosess- og programvareløsning som ved å benytte data fra pasientsystemer vil gi smarte projeksjoner av pasientstrømmer og forslag til handlingsplaner ved ulike nivåer av pasientstrømmer. Løsningen vil etablere en helhetlig prosess for å overvåke og håndtere pasientstrømmer for å unngå overbelastning på de ulike avdelingene på et sykehus. Ved å gi helsemedarbeiderne og ledelsen en oppdatert oversikt over situasjonen på mottakene vil man til enhver tid ha oversikt over status på pasientstrømmen både i de enkelte avdelingene, men også aggregert opp til sykehusnivå. På denne måten vil man kunne trekke på kapasitet på tvers av avdelinger i spesielt pressede sitasjoner.

Løsningen vil være fullt konfigurerbar slik at hver avdeling kan legge inn sine egne indikatorer med ulike nivåer og knytte handlingsplaner til disse.

Løsningen vil i tillegg gi oversikt over mulig fremtidig belastning da man etablerer en kraftig database med all historikk som kan kobles mot eksterne datakilder for å lage modeller som kan si noe om hvordan belastningen vil bli i fremtiden. Pasientstrømhistorikken vil i seg selv være en kraftig indikator på fremtidig belastning, men man vil også koble på relevante eksterne datakilder slik som for eksempel vær, arrangementer, flytende helligdager og liknende.

Beslutningsstøtte i kampen mot overbelegg på sykehus

I snart et år har Smart Crowding AS testet ut beslutningsstøtteverktøyet sitt på akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Det har vært en suksess og nå er de i ferd med å rulle ut løsningen på alle avdelingene på SUS.

Smartcrowding

Arkiv