Fornyet tillit til klyngen

16. okt. 2017

Fornyet tillit til klyngen

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva gir Norwegian Smart Care Cluster to nye år i klyngeprogrammet Arena.

- Forlengelsen er både et bevis på at NSCC har gjort en god jobb og en tilbakemelding fra medlemmer og virkemiddelapparatet om at de er fornøyde med oss, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

NSCC ble tatt opp i Arena-programmet for tre år siden. Kristensen ser på den nasjonale anerkjennelsen som ligger i forlengelsen, som en direkte oppfordring om å gi mer gass.

- Vi har bidratt til å bygge opp en helseindustri og drive med helseinnovasjon i Stavanger-regionen, men vi har mange utfordringer å ta tak i de neste årene, sier Kristensen.

Engasjementet til et nytt nivå 

115 bedrifter er per i dag med i klyngen. Kristensen tror at nettverket kan utvides ytterligere, og at engasjementet kan økes. 

– Vi er en sterk klynge i dag og antall bedrifter er ikke målet i seg selv; målet er engasjementet, sier han.

Kristensen kan oppsummere tre spennende og utfordrende år. Han er godt fornøyd med oppslutningen blant medlemsbedriftene, og en viktig suksessfaktor er at kommuner i Rogaland også er medlemmer. 

– Det er spesielt, og det gir medlemsbedriftene våre en unik nærhet til kommunene som ofte er oppdragsgivere for utvikling av ny velferdsteknologi.  

I en modningsprosess

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva stiller krav når NSCC nå får forlengelse i Arenaprogrammet.  

- Det er gjort en grundig evaluering av klyngens arbeid, og tilbakemeldingene er svært gode. Konklusjonen er at vi er på rett vei og gjør mye riktig, men vi trenger å modnes mer.

- Hva betyr det? 

- Innovasjon Norge ønsker et enda tettere samarbeid mellom akademia og bedriftene. Dette gjør vi i dag, men vi vil styrke kunnskapen og kjennskapen til hverandre. Norwegian Smart Care Lab, som snart lanseres, er også å ta klyngen sitt arbeid et steg videre. Lab´en er et virtuelt testsenter der løsninger på konkrete utfordringer fra helse-Norge, blir testet fram til ferdig produkt.  

NSCC lanserer også denne uken en innovasjonsplattform, Norwegian Smart Care Match. Nettsiden blir en møteplass der konkrete og reelle behov i kommunene finner en eller flere partnere i klyngen.  

Mer om Smart Care Match:

- Innovasjonsplattformen bidrar også til å modne klyngen, og å skape større engasjement, seier Kristensen.

Mer innovasjon

I løpet av disse tre årene i Arena-programmet har Arild Kristensen registrert at både bedrifter og kommuner blir bedre innovatører.

- Det å bygge norsk helseindustri ved at bedrifter jobber i nettverk, finner hverandre og bidrar til hverandres løsninger, er en relativt ny måte å jobbe på. Det har utviklet seg stort i løpet av disse årene. Kommunene er også blitt bedre og kjappere innkjøpere av velferdsteknologi.

Bedriftsnettverket får skryt. I regionen jobber små og store bedrifter bedre sammen. 

- Vi har mange gode eksempler på at bedrifter har funnet sammen i klyngen og gjør spennende ting. Vi må bli flinkere til å fortelle de historiene, sier Kristensen.  

Livet videre

Umiddelbart er det lansering av Norwegian Smart Care Match og etablering av Norwegian Smart Care Lab som står på agendaen for klyngen. Videre ser Kristensen muligheter for å utvide medlemsmassen, med nye bedrifter både fra Hordaland og Agder. 

 -  Vi har et mål om å bygge helsecampus Ullandhaug i takt med bygging av det nye sykehuset. Vi vil gjøre Rogaland sterkere som helseregion. Samtidig ser vi at det kan være nyttig for klyngen å få flere kontakter og bedre fotfeste både i Hordaland og Agder. Der er det ikke tilsvarende nettverk av helsebedrifter, mens helseforetakene i Bergen og Stavanger, samt kommunene i de tre fylkene, har et godt samarbeid. Norwegian Smart Care Cluster kan ta en lederposisjon her.

Arkiv