Ny matching-side for offentlige helsebehov

12. okt. 2017

Ny matching-side for offentlige helsebehov

Det er ofte vanskelig å finne den rette, og matchingsider kan i så måte være et nyttig verktøy. Nå også for at velferdsteknologiske behov skal finne løsninger.

For hvordan kan selskap, gründere, små og mellomstore bedrifter, forskere og studenter få kjennskap til hvilke behov det offentlige har for velferdsteknologiske løsninger? 19. oktober lanseres en ny, digital møteplass, Smart Care Match, som logger kommunenes behov for å finne bedrifter eller andre som har de gode svarene på deres utfordringer.

Styrke helseindustrien

– I Smart Care Match skal vi matche kommuners behov og utfordringer med ideer og løsninger fra bedriftene. Målet er at bedrifter svarer med løsninger på behovene. Dette skal øke effektiviteten og kvaliteten på tjenester gjennom kommuners samarbeid med bedrifter, sier Marianne Fedde Lilland, prosjektansvarlig hos Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

– Det overordnede målet er å bedre helsetjenester for innbyggere og styrke norsk helseindustri.

Unik møteplass

Det er Norwegian Smart Care Cluster som har utviklet dette digitale verktøyet for sine medlemsbedrifter og gründere, og til bruk for forskere og akademia på UiS.

– Dette er en helt unik møteplass hvor bedrifter faktisk får kjennskap til reelle og helt konkrete behov som kommunene og det offentlige har innen velferdsteknologi i helse –og omsorgstjenesten, sier Fedde Lilland.

På en klyngesamling om «Åpen innovasjon» torsdag 19. oktober, lanserer hun verktøyet.

Behov søker svar

Allerede før lansering har kommuner i Rogaland lagt inn konkrete utfordringer og behov som de ikke selv har en løsning på i dag, eller som de ønsker smartere løsninger på for framtiden.

– Har du noen eksempler på hva dette kan være?

– Et eksempel er pårørendes bekymring og behov for å vite om deres gamle foreldre som bor hjemme får i seg nok mat, som igjen kan føre til underernæring og redusert livskvalitet. Pårørende tar ofte kontakt med kommunen for å søke hjelp. Kommunene trenger en smart løsning på dette problemet. Eller det kan være teknologiske løsninger som gjør at eldre kan dusje selv, sier Fedde Lilland.

Kanskje noen av bedriftene og gründerne i NSCC allerede har en løsning eller produkt som matcher dette behovet? Eller noen har løsninger på hvordan de kan jobbe videre, sammen med kommunen, med slike behov? Da er Smart Care Match stedet hvor kommuner og selskap får kontakt med hverandre.

Fedde Lilland understreker at det unike med den digitale møteplassen er at selskaper tidlig kommer i dialog med kommunene.

– Noen gründere er allerede kommet et stykke på vei med teknologi som kan svare på behovene, eller har ferdig løsninger i form av et produkt, andre kan bruke matchingsiden til å gå i en dialog om en innovasjonsprosess sammen med kommunen, sier Lilland.Logging av behov

Verktøyet er enkelt. Kommunene registrerer sine utfordringer eller behov, og så kan bedrifter og gründere komme med innspill og ideer til løsning.

Verktøyet er selvsagt utviklet for å fungere toveis. Bedrifter tilsluttet klyngen kan også legge ut sine ideer, og kommunene kan respondere dersom dette er noe de ser kan bli en løsning. Bedrifter kan også søke etter kompetanse fra studenter, forskning eller kommuner som de ønsker skal bidra til ulike velferdsteknologiske prosjekt som er under utvikling.

– Universitetet kan også ha rikt utbyttet av å bruke Smart Care Match. Her kan studenter søke etter reelle problemstillinger som egner seg for studentoppgaver på ulikt nivå. Her finner studentene også samarbeidspartnere til sine oppgaver, jobb eller internship, sier Fedde Lilland.

Til sist skal matchingsiden også kunne loggføre helt åpne ideer. Det kan være utfordringer eller ideer som alle bedrifter, studenter, kommuner og offentlige aktører legge ut som de ønsker hjelp til å utvikle.

– Det kan enten være en idè til et produkt, tjeneste eller prosess, sier Fedde Lilland.

Rapporter blir produkt

Suksesskriteriet for at Smart Care Match skal fungere optimalt, er selvsagt at kommunene melder inn mange behov som næringslivet kan respondere på.

Kommuner landet over er dyktige på å lage undersøkelser blant ansatte og brukere som munner ut i rapporter som kartlegger og synliggjør behov eller senario for framtids helse –og omsorgstjenester.

– Dessverre strander ofte prosjekter i rapportene, og blir bare liggende der som et framtidsscenario uten at utviklingen blir koblet på, sier Fedde Lilland. Hun oppfordrer kommunene til å finne fram igjen rapportene, og legge inn behovene sine i det nye verktøyet.

– Får bedriftene våre kjennskap til behovene, blir det nok også fart på løsningene, sier hun.

Miniseminar om Åpen innovasjon

19. oktober er altså lanseringsdagen for matchingsiden, og i den forbindelse arrangerer Norwegian Smart Care Cluster et miniseminar om «Åpen innovasjon» på Måltidets Hus i Ipark.

Alle som arbeider med innovasjon, forretningsutvikling, nyskaping, kreativitet er hjertelig velkomne, og miniseminaret er like aktuelt for private bedrifter som offentlige virksomheter.

«Åpen innovasjon» er å ta i bruk interne og eksterne kompetanseressurser for å tilegne seg kunnskap på omgivelsene og utnytte denne til intern forbedring. Dette er et viktig verktøy for bedrifter som stadig søker å være konkurransedyktig i et landskap med mange endringer. Verktøyet er like viktig for offentlige virksomheter som søker morgendagens løsninger på å drive effektivt og økonomisk.

På seminaret vil Bernt Rønningsbakk gi innføring i hva «Åpen innovasjon» er, praktiske eksempler og hvorfor dette er viktig for bedrifter og kommuner. Bernt Rønningsbakk er Associate Professor ved BI – Norwegian Business School, Campus Stavanger, Departement of Strategy and Entrepreurship.

Dr Tatiana Iakovleva, professor ved UiS Business School, Center for Innovation Research har fått en halvtime til å snakke om «Ansvarlig Innovasjon» og Trond Thorbjørnsen, fra avdeling for FoU og Innovasjon i Lyse AS gir gode eksempler fra hvordan «Åpen innovasjon» har fungert i praksis i deres selskap.

Stein Aamot, Partner i Zacco, har også Åpen innovasjon som tema for sin korte bolk i programmet før Marianne Fedde Lilland lanserer og demonstrerer bruken av Smart Care Match.

Arkiv