Teknologibasert intervensjon i hjemmebaserte tjenester

Teknologibasert intervensjon i hjemmebaserte tjenester

Dette er en PhD-studie som inngår i et prosjekt der Stavanger kommune er prosjekteier.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger Universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og IRIS.

Hovedprosjektet har som mål å bidra til et bredere kunnskapsgrunnlag for utvikling og implementering av velferdsteknologi i kommunal sektor, mens PhD-studien fokuserer på bruk av en velferdsteknologisk løsning for å forebygge unødvendige innleggelser i sykehus.

Konkret er målet å forebygge innleggelser til sykehus for personer ≥ 67 år som mottar hjemmebaserte tjenester, ved å organisere tjenesten på en ny måte samt ved å ta i bruk eksisterende teknologiske løsninger.

Problemstillinger det jobbes med:

  • Hva er behovet?
  • Hvem er brukere av teknologisk løsning?
  • Hva er viktige egenskaper med teknologisk løsning?
  • Hvordan implementere løsningen i helsesektoren?

Foreløpig er ingen teknologileverandør involvert i prosjektet.

Pågående
Arkiv