Interkommunalt nettverk

Interkommunalt nettverk

USHT vil kalle inn til regelmessige møter og fagdager hvor erfaringsdeling om velferdsteknologi og innovasjon er tema.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), i Rogaland dannet i 2014 et nettverk for velferdsteknologi og innovasjon med kommuner i Sør-Rogaland, Regionalt senter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Arena-klyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), Universitetet i Stavanger (UiS), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS Rogaland) og Fylkesmannen i Rogaland. Kommunerepresentanter fra Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Time, Lund, Forsand, Klepp, Eigersund, Gjesdal, Sokndal, Hjelmeland og Bjerkreim deltok (14 av 18 kommuner i nedslagsfeltet).

USHT vil formidle kontakt og tilrettelegge for informasjonsflyt og samarbeid mellom offentlige/private aktører og kommunene. Med tanke på å formidle erfaringer og gi økt mulighet for samarbeid i prosjekter på tvers av kommunegrensene, vil USHT Rogaland lage og holde en database over prosjektaktiviteter i regionen publisert på egne nettsider.

USHT Rogaland vil blant annet bruke nettverket til å oppfylle sitt mandat for spredning av kunnskapsbaserte erfaringer, kompetanseheving, gjennomføring av prosjekter, opplæring av ansatte knyttet til innovasjon av tjenester og implementering av velferdsteknologi. Møtevirksomhet hvert kvartal i tillegg til fagdager, konferanser og ekskursjoner i regi av USHT Rogaland.

Pågående
Arkiv