Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser

Deltakelse i leverandør-utviklingsprogrammet og KS nettverk for innovative anskaffelser.

(Bildet er kun til illustrasjon)

Prosjektperiode: Vår 2014 til vår 2017.

Prosjektet gjelder anskaffelse av signalanlegg til Lervik sykehjem som skal bygges og stå ferdig i slutten av 2017

Mål:

Anskaffe et system:

  • Som gir økt trygghet og sikkerhet både for beboer og ansatte.
  • Som er basert på behov fra beboere og ansatte.
  • Som gir beboer mulighet til å varsle, men og et system som automatisk varsler for eksempel om registrering av bevegelse eller mangel av bevegelse.
  • Dør håndtering av alarmer som støtter ansatte og gir en god arbeidsflyt, for eksempel mottak av varsler via telefon med mulighet for å skille på akutte og andre varsler, samt mulighet til å utsette alarmer som ikke er akutte.

Deltakelse i Leverandørutviklingsprogrammet og KS nettverk for innovative anskaffelser

Status: Kartlagt brukerbehov, fellesmøte med leverandørene, klar for en til en møter med aktuelle leverandører

Pågående
Arkiv