"Lyd- og video er av beste kvalitet og løsningen er sikker og har ende-til-ende kryptering."
- Egil Byberg, CEO SecuWine
Vis fakta

Selskap: SecuWine AS

Etabelert: 2016

Gründer: Egil Byberg

Produkt: SecuWine - Sikker tale- og videokommunikasjon

Nettside: www.secuwine.com.

Kontaktperson: Egil Byberg, mobil 465 32 271, e-post egil@itman.no

Sikker kommunikasjon med SecuWine

SecuWine er en app som sikrer at man kan kommunisere sikkert via tale og videosamtaler på mobile enheter.


– I disse covid-19-tidene er det stort fokus på alternative måter man kan kommunisere på, der man skal begrense fysisk tilstedeværelse for å stanse smitten. Da er appen SecuWine et godt valg for å ivareta sikker kommunikasjon i familie, i frivillighet og i jobbsammenheng, sier Egil Byberg, CEO i SecuWine.

Høye ambisjoner

Brukerne av appen beskriver den som veldig enkel i bruk. Den er tilgjengelig for IOS- og android-mobiler og nettbrett. Personvern og GDPR er også ivaretatt.

– Lyd- og video er av beste kvalitet og løsningen er sikker og har ende-til-ende kryptering. SecuWine fungerer på mobiltelefoner og nettbrett og vil om noe tid også bli tilgjengelig på Mac maskiner, forteller Byberg.

Alle tale- og videosamtaler foregår over internett og det påløper derfor ingen tellerskritt. Appen SecuWine kan lastes ned på App Store og Google Play.

SecuWine AS ble etablert av Byberg selv i 2016. Appen SecuWine lanseres i disse dager i markedet. Egil Byberg , CEO i SecuWine AS, er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen Telematikk og industriell økonomi. Han har mellom annet hatt stillinger ved SUS og Helse Vest IKT, hvor han hadde ansvar for AMK sine systemer, prosjektledelse ved innføring av nye IKT løsninger og sikkerhetsrådgiver der han utførte IT risikovurderinger for journal og administrative systemer i Helse Vest. Fra 2012 har han etablert og drevet egne selskaper.

– Målet for selskapet er å bli en global aktør innen vårt felt, og etablere salg i et globalt marked. Vi slipper produktet i Norden og noen land i EU, deretter vil produktet introduseres i et globalt marked på ca. 70 land, sier Byberg om lanseringen av SecuWine.

Da han startet selskapet var det basert på at man så det var en voldsom vekst innen IT sikkerhetsmarkedet, og behov for sikre kommunikasjonstjenester.

SecuWine
KVALITET: Ved hjelp av denne appen er det mulig å kommunisere via video og samtaler på både nettbrett og telefon. (Foto: SecuWine)


Ser behov for sikre løsninger

Løsningen SecuWine er en sikker løsning, som skal hindre at samtaler og videoer kan avlyttes. Byberg utdyper hva det er som gjør løsningen sikker:

– Krypteringen er basert på DTLS/SRTP protokollen der det utveksles nøkler for sikker kommunikasjon for hver samtale mellom enhetene (mobil og nettbrett). Det er i tillegg også autentisering på hver samtale for å sette opp telefonsamtalen. Videre er all kommunikasjon mellom app og servere kryptert via TLS. Også metadata er kryptert det vil si data om data, slik som oppsetting av samtalene, på denne måten er også løsningen sikker mot MiTM Attack (falske basestasjoner). I tillegg til dette finnes det også andre sikkerhetsmekanismer i løsningen. Alt dette gjør at vi ligger helt i toppen på hva som er mulig å få til med dagens teknologi, når det det kommer til sikkerhet på slike løsninger.

– Er det slik at folk avlytter vanlig telefon eller andre løsninger? Er dette noe bedrifter bør bekymre seg for?

– Ja absolutt, dette har vært et problem i flere år. Det er også slik at det er et krav til ende-til-ende kryptering på videoløsninger brukt i stat og kommuner og andre etater i Norge, og også i utlandet, samt krav til at GDPR etterlevelse (GDPR compliance) og personvern som vår løsning har, svarer Byberg.


Sikker kommunikasjon på hjemmekontoret

– Det vi har sett er at tilsvarende løsninger med video samtaler og video konferanse har hatt en eksplosiv vekst etter covid-19. Vår intensjon er å bidra her og ta vår del av dette markedet. Det forventes også at hjemmekontor som arbeidsform vil bli værende også etter at covid-19 tar slutt og at arbeidsformen kan ha blitt endret for alltid, sier Byberg.

Han ser for seg at løsningen til SecuWine vil kunne være til hjelp til å opprettholde kontakt med venner, familie og omsorgspersoner i for bindelse med covid-19. Han mener også at kommunikasjonsformen deres kan bidra til å redusere ensomhet, samt bidra til økt livskvalitet. Spesielt kan dette gjelde de eldre, på sykehjem og hjemme og lignende.

Appen kan lastes ned i App Store og Google Play.

Arkiv