"Her kan du løse en utfordring i samarbeid med fagmiljøet, og samtidig bli kjent med studentenes kompetanse."
- Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Vis fakta

Universitetet i Stavanger har opparbeidet en egen samarbeidsportal. Der er det mulig å foreslå aktuelle tema eller problemstillinger for masteroppgaver knyttet til det helsevitenskapelige fakultet.

Få forskningsbasert kunnskap med masterstudenter

Har din tjeneste, organisasjon eller bedrift behov for ny, forskningsbasert kunnskap? Sjekk ut Universitetet i Stavanger sin samarbeidsportal. Der kan du foreslå aktuelle tema eller problemstillinger for masteroppgaver.

Universitetet i Stavanger har nå gjort det enklere for næringsliv, offentlige virksomheter og andre organisasjoner å inngå samarbeid om masteroppgaver. Gjennom en egen samarbeidsportal er det mulig å foreslå aktuelle tema eller problemstillinger for masteroppgaver. Forslagene vil bli vurdert av fagmiljø knyttet til de ulike masterprogrammene ved Det helsevitenskapelige fakultet, og deretter gjort tilgjengelige for studenter ved relevante masterprogram.

Løs en problemstilling

Et oppgavesamarbeid er en unik måte for studentene å jobbe med reelle problemstillinger og opparbeide seg relevant erfaring. For næringslivet, offentlige virksomheter og andre organisasjoner er dette en god måte å løse en utfordring i samarbeid med fagmiljøet, og samtidig bli kjent med studentenes kompetanse.

Det helsevitenskapelige fakultet har studenter som skal starte arbeidet med sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2021 tilknyttet følgende mastergradsprogram:

 • Master i Rus- og psykisk helsearbeid
 • Master i Helsevitenskap
 • Master i Helsesykepleie
 • Master i Jordmorfag
 • Master i Spesialsykepleie (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie)
 • Master i Prehospital Critical Care (dette programmet har egne frister, kontakt fakultetet på helsefag@uis.no for mer informasjon)

Fristen for å melde inn oppgaver er 1. desember 2020.

Hvordan komme i gang?

 1. Logg deg inn på samarbeidsportalen og register deg og din virksomhet.
 2. Registrer et eller flere oppgaveforslag.
 3. I ruten for tema beskriver dere et område/tema og/eller problemstilling. Angi gjerne om tema er aktuelt for en eller flere masterstudenter. Tema for prosjektet og feltet som prosjektet gir tilgang til må beskrives tydelig.

Kriterier/oppfordringer ved innmelding av eksterne prosjekter:

 • Det må tilbys tilgang til et felt der datainnsamling kan gjennomføres og/eller det er tilgang til eksisterende data som kan benyttes i arbeidet med en masteroppgave.
 • Dersom din virksomhet har mulighet til å tilby veileder, kontorplass eller liknende, skriv det inn i forslaget. Skriv også dersom dere ønsker å gjøre oppgaveforslaget tilgjengelig for flere studentgrupper, f. eks dersom en problemstilling er relevant for både en masteroppgave i helsevitenskap og en masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid eller liknende.
 • Det oppfordres til å ta kontakt med fagansatte ved UiS som kan ha interesse for temaområde/problemstillingen. Har en vært i kontakt med en fagansatt i forhold til temaområde, så oppgis dette ved innmelding av prosjektet.

Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet. Forslagene vil bli vurdert fortløpende av fagmiljøene knyttet til de ulike mastergradsprogrammene. Godkjente forslag vil bli publisert for fakultetets studenter, som da kan søke om å få tildelt forslag som fanger interessen.

Kontakt

Dersom du har behov for teknisk assistanse, kontakt arbeidslivskontakt@uis.no for hjelp til pålogging og registrering av oppgaveforslag. For faglige spørsmål, kontakt helsefag@uis.no.

Les mer om studentkontakt her.

Del gjerne denne informasjonen med kollegaer eller andre som kan være interessert i å samarbeide om en masteroppgave.

Arkiv