"Ved hjelp av sensorteknologi kan de ansatte få varsler om når papirdispenserne må fylles på, når det er tomt for håndsprit, hvilke rom som er mye i bruk og hvilke bordflater som har vært i bruk."
- Gunnar Hansen, Haltian
Vis fakta

Hjelp oss å dele informasjon om produkter og løsninger som kan gjøre en forskjell under pandemien.

KONTAKT:

Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig

jofrid@valide.no

93882341

Har du spørsmål knyttet til Haltian sin løsning?

KONTAKT:

Gunnar Hansen

gunnar.hansen@haltian.com

Haltian kan bidra til at helsevesenet sparer tid

Selskapet piloterer iot-løsninger for renhold og påfylling av hygieneprodukter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Løsningene kan bidra til mer effektivt renhold og bedre hygiene.

– Vi har levert disse løsningene i Finland i flere år, og gjennomfører nå piloteringen i Tromsø for å etablere oss i det norske markedet, sier Gunnar Hansen. Han er ansvarlig for arbeidet mot sykehussektoren i selskapet Haltian.

Løsningene som nå testes ut går på alt fra renhold av flater til påfylling av håndsprit og papirdispensere.

– Ved hjelp av sensorteknologi kan de ansatte få varsler om når papirdispenserne må fylles på, når det er tomt for håndsprit, hvilke rom som er mye i bruk og hvilke bordflater som har vært i bruk, forteller Hansen.

Sensorene krever ingen fast infrastruktur og kommuniserer med mobilnettet. Altså virker dette ut av boksen.

– Vi har faktisk kunder som har montert sensorene selv, forteller Hansen.

Papirdispenser
VARSLER SELV: Sensorteknologi gjør at de ansatte kan få varsler når papirdispenserne må fylles på.


Kan spare tid og ressurser

Ut fra tallmaterialet Halian har samlet blir f.eks. papirdispensere alltid fylt på lenge før de er 50%. Det vil si at personalet kunne ha kuttet ut halvparten av påfyllingene, og på den måten spart tid og ressurser. Dette blir enklere å administrere ved hjelp av sensorer som viser fyllingsgraden i dispenserne.

– Når det gjelder håndsprit skal vi montere opp knapper der man kan trykke og varsle om at dispenseren er tom, forteller Hansen.

Sensorteknologien gjør det også mulig å spore hvor mye et rom er i bruk, og hvilke bord folk sitter ved. Dermed kan renholdspersonale disponere ressursbruken ut fra det.

Sensor
TELLER: Denne sensoren teller hvor mange som besøker toalettet.


LES OGSÅ: Se morgendagens løsninger i HelseCampus

Haltian har montert sin visualiseringsløsning som heter Empathic Building i HelseCampus Stavanger. Her kan du blant annet lære mer om mulighetene helsevesenet kan få med innendørssporing.

Merk deg at løsningen Empathic Building som er omtalt i artikkelen nå er kjøpt av Haltian. Det er Haltian som eier løsningen nå.

HOVEDBILDE: Gunnar Hansen (framme i bildet) ansvarlig for arbeidet mot sykehussektoren i selskapet Haltian. Her fra montering av sensorer i HelseCampus Stavanger.

Arkiv