"I dag må pasienten inn til lege for konsultasjon. Vår løsning vil snu på dette og bringe legen ut til pasienten. Vår påstand er at dette vil redde liv."
- Jan Falkevik, COO, Bliksund AS
Vis fakta

Bliksund er en ledende leverandør av programvareløsninger til helsetjenester og nødetater. Med bred erfaring fra bransjen, digitaliserer Bliksund hverdagen for beredskaps- og helsearbeidere. Løsningene gir kontroll, flyt og oversikt – både i arbeidshverdagen og akutte situasjoner. Alt på samme plattform, skybasert og med tilgang også i områder uten dekning. Vi utvikler elektroniske løsninger som hjelper de som hjelper – nasjonalt og internasjonalt. Bliksund har nærmere 30 ansatte og har sitt hovedkontor i Grimstad.

For mer informasjon:

se bliksund.no.

eller kontakt Tor Laukvik, CEO/administrerende direktør, tor.laukvik@bliksund.no, mob: +47 913 05 206

Bliksund bringer legen ut til pasienten

Med støtte fra Innovasjon Norge skal Bliksund utvikle en løsning som gir ambulansetjenesten mulighet til direkte kontakt med lege ved hjelp av moderne teknologi som augmented reality (AR).

Teksten er basert på en pressemelding fra selskapet, der de kunngjør at de har fått innvilget et innovasjonsprosjekt fra Innovasjon Norge.

Bliksund AS blir beskrevet som en av Norges ledende leverandører av IT-løsninger for helsetjenester og nødetater. Selskapet vant i 2019 det nasjonale anbudet for leveranse av elektronisk ambulansejournal. De er nå midt i utrullingen av dette prosjektet. Bliksund ønsker å være en innovasjonspartner for prehospitale tjenester både i Norge og internasjonalt. Gjennom innovasjonsprosjektet vil selskapet se på hvordan man kan ta i bruk ny og innovativ teknologi for å bidra til bedre beslutningstøtte og digital samhandling.

Bliksund
KONTAKT: – Det handler om å redde liv. Det er denne utfordringen vi i Bliksund skal hjelpe til med å løse. Prosjektet skal utvikle en løsning der ambulansetjenesten under oppdrag hele tiden har mulighet til å ha kontakt med lege og spesialister, sier Tor Laukvik, CEO, Bliksund AS. (Alle foto: Bliksund)
– De ansatte i ambulansetjenesten jobber alene, ofte under stress og i utfordrende forhold. De har sine arbeidsoppgaver langt fra sykehus og legevakt. Personellet som jobber slik må stole på seg selv og egne kunnskaper og ferdigheter, og søke konsultasjon med lege i legevakt og på sykehus. Det handler om å redde liv. Det er denne utfordringen vi i Bliksund skal hjelpe til med å løse. Prosjektet skal utvikle en løsning der ambulansetjenesten under oppdrag hele tiden har mulighet til å ha kontakt med lege og spesialister, sier Tor Laukvik, CEO, Bliksund AS.

Prosjektet ledes av Kirsti Askedal som nettopp har disputert ved UiA med sin doktoravhandling om gevinstrealisering i komplekse eHelse-initiativ.

– Ved å integrere moderne teknologi som AR med vår journalløsning, EWA, kan sykehus eller legevakt se alt som skjer ute hos pasienten. Samt snakke med ambulansepersonalet og følge vitale parametere i journalen i sanntid. I dag må pasienten inn til lege for konsultasjon. Vår løsning vil snu på dette og bringe legen ut til pasienten. Vår påstand er at dette vil redde liv.», sier Jan Falkevik, COO, Bliksund AS.

LES MER: BLIKSUND

Arkiv