Bliksund AS

www.bliksund.no/nb

KONTAKTPERSON
Janne T. Morstøl


Bliksund AS

Bliksund er en ledende leverandør av samfunnskritiske løsninger til nødetater og helsetjeneste.

Bliksund er en ledende leverandør av samfunnskritiske løsninger til nødetater og helsetjeneste. Når alarmen går teller hvert sekund. Informasjonen som sendes og deles mellom ulike avdelinger må være presis og kjapp. Det kan redde liv. Med bred erfaring fra nødetatene vet vi hva som kreves og hvilke utfordringer nødetatene møter. Vi jobber hver dag for å hjelpe de som hjelper. For å sikre god informasjonsflyt og livsviktig digital samhandling.

Bliksund digitaliserer hverdagen for beredskaps- og helsearbeidere. Løsningene sikrer kontroll, flyt og oversikt – både i arbeidshverdagen og akutte situasjoner.

Bliksund med hovedkontor i Grimstad, har lagt en vekstrategi hvor vi videreutvikler selskapets løsninger som speiler arbeidssituasjonen til nødetatene både i Norge og internasjonalt.

Arkiv