Noba Health AS

noba.app

Noba Health AS

Noba forbedrer den globale folkehelsen gjennom digital kostveiledning. I dag brukt av personer med IBS

Noba er en digital veileder for folk som sliter med en sykdom hvor kosthold kan være en del av behandlingen. Vårt mål er å sørge for at de med kostholdsrelaterte sykdommer får et bedre liv, og på den måten forbedre den globale folkehelsen.

Pasienten blir veiledet gjennom komplekse kosthold, og kan kartlegge egne inntak og symptomer. Verktøyet kan også koble pasient med riktig behandler ved behov. Vi har samarbeidet tett med kompetente behandlere og samarbeidspartnere under utviklingen av Noba, noe vi også fortsetter med ved videre utvikling.

I dag fokuserer Noba på digital behandling av irritabel tarmsyndrom (IBS) som rammer 15% av den globale befolkningen. Selv om IBS ikke er en dødelig sykdom, begrenser den livet til pasienten i stor grad, og mange IBS-pasienter rapporterer om fatigue, depresjon, angst og dårlig livskvalitet.

Per januar 2024 har Noba over 90.000 nedlastinger.

Arkiv