NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

www.norceresearch.no/

KONTAKTPERSON
Jesper Blinkenberg


NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Arkiv