IRIS

www.iris.no

IRIS

​IRIS er et forskningsinstitutt som kombinerer anvendt og teoretisk forsking.

IRIS (International Research Institute of Stavanger), avdeling for samfunn og næring består av forskere som fra sine ulike disipliners perspektiver studerer helse og helseforetak. Instituttet har flere forskningsprosjekter knyttet til velferdsteknologi, da med fokus på implementering. Sentrale tema er brukernes bruk og holdninger, samhandling mellom ulike deler av helsesektoren og samarbeid mellom leverandør- og bruker-/bestillersiden.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList