Prinsipper, metoder og styringsgrensesnitt for universelt utformet velferdsteknologi

Prinsipper, metoder og styringsgrensesnitt for universelt utformet velferdsteknologi

Prosjektet ønsker å utvikle metoder, prinsipper og styringsgrensesnitt for å sikre at velferdsteknologien i kommunens hjemmebaserte tjenester er brukervennlige.

Det kan være utfordrende å lære ett brukergrensesnitt, men det er verre å lære to eller tre. Derfor er det viktig at brukergrensesnitt er gjenkjennelige på tvers av enkeltprodukter og tjenester (både digitalt og fysisk).

Når en kommune skal levere hjemmebaserte tjenester møter de mange typer brukere. Det er viktig at behovet for spesialtilpasninger er minst mulig – derfor er strategien å følge metoder og prinsipper for universelt design og å videreutvikle disse.

Etter prosjektet ønsker vi å sitte igjen med verktøy som sikrer brukervennlighet på tvers av produkter- og tjenester for fellesleveranser av velferdsteknologi. Altså verktøy som både kan benyttes av LYSE som integrator av velferdsteknologi, kommunene som innkjøpere av velferdsteknologi og av leverandører av enkeltprodukter som Alu-Rehab.

Pågående
Arkiv