Aktivitetsdosetten

Aktivitetsdosetten

​Aktivitetsdosetten skal sikre et individuelt tilpasset aktivitetstilbud til sykehjemsbeboere.

Prosjektet er basert på en kartlegging av beboernes interesser og behov. Prosjektet skal dokumentere erfaringer med Aktivitetsdosettens ulike moduler og identifisere faktorer som hemmer og fremmer bruk.

Prosjektet gjennomføres av IRIS i samarbeid med Aktivitetsdosetten AS. Det finansieres av VRI Rogaland og egeninnsats fra Aktivitetsdosetten AS. Sistnevnte er prosjektets oppdragsgiver.

Pågående
Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList