Aktivitetsdosetten

Aktivitetsdosetten

​Aktivitetsdosetten skal sikre et individuelt tilpasset aktivitetstilbud til sykehjemsbeboere.

Prosjektet er basert på en kartlegging av beboernes interesser og behov. Prosjektet skal dokumentere erfaringer med Aktivitetsdosettens ulike moduler og identifisere faktorer som hemmer og fremmer bruk.

Prosjektet gjennomføres av IRIS i samarbeid med Aktivitetsdosetten AS. Det finansieres av VRI Rogaland og egeninnsats fra Aktivitetsdosetten AS. Sistnevnte er prosjektets oppdragsgiver.

Pågående
Arkiv