Løsninger:
Alltid Litt Sterkere

Vårt formål er å støtte mennesker som har fått diagnosen ALS, også deres pårørende.

www.alltidlittsterkere.org/
CarciNor

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med nevroendokrin kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

carcinor.no/
Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med hjernesvulster/hjernekreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

www.frivillighetnorge.no/medlemmer/hjernesvulstforeningen
Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjoner i Norge, Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt å bedre livskvalitet for mennesker med kreft og deres pårørende.

www.kreftforeningen.no
Melanomforeningen

​Melanomforeningen ble stiftet i 2015, og er en forening for personer som har eller har hatt melanom (føflekkreft), deres pårørende og andre interesserte.

melanom.no/
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.

nasjonalforeningen.no/
Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjonen for alle landets frivilligsentraler.

frivilligsentral.no/
Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er landets største interesseorganisasjon for eldre med over 250.000 medlemmer, med et nasjonalt sekretariat, fylkesforeninger og over 750 lokalforeninger i hele Norge.

www.pensjonistforbundet.no/
Skadeforebyggende forum

Kunnskapskilde, samarbeidsarena, pådriver.

www.skafor.org/
Stiftelsen ALS Norge

Stiftelsen har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), samt behandling av sykdommen.

www.alsnorge.no/
Arkiv