Stiftelsen ALS Norge

www.alsnorge.no/

KONTAKTPERSON
Mona H. Bahus
988 36 221

Stiftelsen ALS Norge

Stiftelsen har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), samt behandling av sykdommen.

Stiftelsen har også som formål å øke livskvaliteten for de med ALS, og for deres pårørende. Stiftelsen vil drive innsamling av midler for å kunne gi støtte til forskningen på ALS, og for å fremme forskningen på ALS i Norge. Stiftelsens formål vil også støtte andre ALS-prosjekter som foregår i Norge. Vi har også et viktig mål med å øke kompetansen ute i Norge, få økt fokus på ALS i Norge. Stiftelsen formål er å gjøre alle kjent med hva ALS er, og hva denne sykdommen gjør med de som blir rammet. Stiftelsen har egen barne og ungdomsgruppe som har 100% fokus på de yngste pårørende.

Faggruppen i stiftelsen er tilgjengelig for å komme til din kommune og snakke om ALS.

Vi har spesialsykepleier fra A-hus som jobber til daglig med respirator, og kan komme til din kommune og gi god og trygg opplæring om hjemmerespirator.

Stiftelsen har egen likeperson ALS brosjyre for voksne og for barn. Den kan dere få kostnad fritt ved og ta kontakt med oss vai vår hjemmeside : www.alsnorge.no

I februar 2016 har vi nådd et stort og viktig mål. Vi har klart å få til forskning i Norge på ALS. De har startet forskning på ALS i Oslo og i Trondheim.

Vi ønsker også å samle inn midler som skal gå til forskning på sykdommen og behandling i Norge, og har ett bredt og godt samarbeid med forskere i Norge og Norden. Fra 2014 og til dags dato har vi donert ut over 9 millioner kroner til ALS-forskere i Norge.

Vi har drevet og kjemper for ALS i Norge siden februar 2008. Stiftelsen ALS Norge har fått til forskning i Norge, og dette er noe av det vi kan dokumentere at vi har fått i gang.

Stamcelle forskning på ALS.

Grunnforskning på ALS.

Genetisk testing/forskning på ALS.

Klinisk forskning på ALS.

Miljøfaktor forskning på ALS. (alger, miljøfaktorer)

Forskning på Kognitiv svikt og ALS.

Vi støtter også forskning på A hus: Forekomst og årsak til ALS.

Vi setter også inn midler til oppstart av ALS -registret ved St Olav i Trondheim nå i nærmeste fremtid (sommeren 2019)

Les mer om oss her : www.alnorge.no

Arkiv