Stavanger kommune

www.stavanger.kommune.no/

KONTAKTPERSON
Kristine Skjøthaug


Stavanger kommune

Stavanger kommune har 130 000 innbyggere og er den 4. største kommunen i landet.

Stavanger kommunes eierskap omfatter om lag 35 foretak, selskap og samarbeid. Stavanger kommune har i tillegg indirekte eierinteresser i overkant av 30 datterselskap/tilknyttede selskap.

Stavanger bystyre fastsetter rammene for kommunens eierstyring og selskapenes virksomhet gjennom blant annet å godkjenne vedtekter, selskaps-/aksjonæravtaler, eierstrategier og eierskapsmeldingen. Bystyret oppnevner også kommunens representanter i eierorganene. Kommunens eierstyring skal utøves gjennom eierorganene.

  • Driftsbudsjett: 8,5 mrd
  • Årlige investeringer: ca 1 mrd
  • Ca 9500 ansatte

Mye ny velferdsteknologi i Stavanger kommune

Stavanger kommune skal i gang med multidosedispensere, digitalt nattilsyn, digitale trygghetsalarmer og mobile trygghetsalarmer.

Bjarte Bøe Og Henrik Hovland

Smarter City Challenge

Stavanger er en av vinnerne av IBM Smarter Cities Challenge 2013.

NSCC skal utvikle velferdsteknologi for kronikere

Stavanger Kommune, Helse Stavanger HF og bedrifter i klusteret NSCC skal sammen utvikle nye helse og velferdsteknologiske løsninger til de som er utsatt for kronisk sykdom.

kontakt-kroniske-sykdommer-NSCC-Stavanger-Kommune

CosDoc på nettbrett

CosDoc+ på nettbrett er et pilotprosjekt i Stavanger kommune.

Arkiv