Mye ny velferdsteknologi i Stavanger kommune

Mye ny velferdsteknologi i Stavanger kommune

Stavanger kommune skal i gang med multidosedispensere, digitalt nattilsyn, digitale trygghetsalarmer og mobile trygghetsalarmer.

Bildetekst: Bjarte Bøe og Henrik Hovland med en multidosedispenser.

En multidosedispenser gir beskjed når brukeren skal ta medisinen sin. Etter at den har laget lyd, kommer medisinene ut av dispenseren. Hvis brukeren ikke tar medisinen, går det en alarm til hjemmetjenesten. I tillegg blir medisinen lagt i et låst kammer, slik at brukeren ikke tar feil medisin neste gang hun eller han skal ta den.

– Mange besøk av hjemmesykepleiere går i dag kun ut på gi folk medisinen sin. Det er veldig kostbart, sier Henrik Hovland, prosjektmedarbeider ved avdeling for velferdsteknologi i Stavanger kommune.

Kommunen skal også i gang med digitalt nattilsyn med kameraer. Det vil gi brukere bedre nattesøvn.

– Det at det kommer en person hjem til deg om natta, fører jo til at du våkner. Det er synd at et tilsyn skal ødelegge nattesøvnen, sier Hovland.

Bytter ut trygghetsalarmer

Dagens analoge trygghetsalarmer skal byttes ut med digitale. De digitale åpner for at en i framtiden kan koble til en rekke sensorer. Det åpner for mange muligheter. En kan for eksempel kople til sensorer som detekterer lys, varme og bevegelse.

– Sensorer kan for eksempel sørge for at lyset går på ved bevegelse. Slik kan du unngå at eldre blir forvirret når de våkner om natten og det er mørkt, sier Bjarte Bøe, leder for avdeling for velferdsteknologi i Stavanger kommune.

Mobile trygghetsalarmer til alle sykehjem

I dag er det få som har mobile trygghetsalarmer. Nå skal Stavanger kommunen rulle det ut på alle sykehjemmene i kommunen. Etterhvert skal også alle som bor hjemme og har behov for det få det.

– Med mobile trygghetsalarmer vil noen brukere kunne gå mer ut enn de gjør i dag. Det kan bety mye for livskvaliteten, sier Hovland.

De mobile trygghetsalarmene har en knapp du trykker på for å få kontakt med institusjonen du bor på. Når kommunen kommer i gang med ordningen for hjemmeboende, kan pårørende og/eller hjemmetjenesten være alarmmottakere. Trygghetsalarmene er utstyrt med GPS. På mobiltelefonen sin kan alarmmottakeren se hvor du befinner deg.

Nyttig å være med i NSCC

Hovland synes det er nyttig å være med i NSCC.

– Kommunen er interessert i å finne nye, gode løsninger for brukerne. For at leverandørene skal forstå hva vi trenger, må vi samarbeide, slik vi gjør i NSCC, sier han.

Kunnskapsrommet

Hvis du er nysgjerrig på velferdsteknologien til Stavanger kommune, kan du besøke Kunnskapsrommet i Helsehuset. Det er åpent fra 9 til 13 hver torsdag. Ta kontakt på telefon 51 50 81 00 eller helsehuset@stavanger.kommune.no , så kan du få en omvisning. Målgruppen er både privatpersoner, ansatte i kommunen og leverandører.

Tekst og foto: Minredaksjon.no

Arkiv