Videreutdanning i velferdsteknologi

Videreutdanning i velferdsteknologi

Har du lyst til å begynne å studere? På VID Vitenskapelig høgskole kan du ta videreutdanning i velferdsteknologi.

– På videreutdanning i velferdsteknologi skal studentene lære å samarbeide med den som skal bruke teknologien. De skal også lære å samarbeide med folk med ulike profesjoner. Teknologien blir satt i en vid sammenheng i denne videreutdanningen. Vi diskuterer hvordan velferdsteknologi påvirker ikke bare brukeren, men også involverte deler av kommunehelsetjenesten eller sykehuset, sier Kjersti Helene Haarr, studieleder for master i medborgerskap og samhandling og lektor ved VID Vitenskapelige høgskole i Sandnes. Videreutdanning i velferdsteknologi kan inngå som en del av master i medborgerskap og samhandling.

Velferdspolitiske føringer

Studentene lærer om velferdspolitiske føringer. De lærer om framveksten av velferdsteknologi. Pensum presenterer velferdsteknologi både for eldre, barn og unge med ulike funksjonsvansker. – Det kan for eksempel være teknologi som gir instruksjoner om hvordan brukeren skal organisere dagen sin. Det kan være kalendere og planleggere. Eller det kan være teknologi som hjelper brukeren å holde styr på lys, varme og låsing av dører, sier Haarr. Studentene får presentert norsk og internasjonal forskning på velferdsteknologi.

Samarbeid om forskning

Hvilke muligheter føler du medlemskapet i NSCC gir? – Gjennom NSCC kan vi nå mulige samarbeidspartnere. Vi driver med forskning og vil gjerne samarbeide om det. Vi har forskere som ser på bruk av teknologi, og da kan det være aktuelt at noen av dem som leverer teknologien bidrar med kunnskap, sier Haarr. – Vi er også opptatte av hva andre i NSCC gjør og ønsker å holde oss oppdaterte. Nettverket gir også mulighet til å kunne fortelle om våre utdanninger til flere, fortsetter hun.

Opptakskrav

For å søke deg inn på videreutdanning i velferdsteknologi må du ha bachelor eller treårig høgskoleutdanning i helse-, sosial- eller velferdsfag. Eventuelt må du ha treårig pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning. Hva du kan jobbe som etter endt studium avhenger av hvilken grad du har i bunnen. Blant annet kan du jobbe med å planlegge nye teknologiske løsninger i kommunehelsetjenesten og på sykehus. Du kan være med å tenke ut løsninger som kan lette hverdagen for brukerne eller pasientene og gjøre de ansatte mer effektive. Eller du kan jobbe med å vurdere brukere og pasienters behov for velferdsteknologi og å anskaffe den.

Studiet gir 10 studiepoeng. Studiet som er omtalt her tilbys i Sandnes. Tilsvarende studium med fokus på eldre, tilbys ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo.

Tekst: Minredaksjon.no

Foto: Marianne Kalvatn, VID Vitenskapelige høgskole

Arkiv