Løsninger:
Abelia

Kunnskap i seg selv gir ikke velferd. Det er bruken av kunnskap som gir innovasjon og fornying, og dermed verdiskaping, bærekraftig vekst og velferd.

www.abelia.no/
Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

www.uib.no/alrekhelseklynge
BI Stavanger

Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med fire studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

www.bi.no/
Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad.

www.businessregiongoteborg.se/sv
CarciNor

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med nevroendokrin kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

carcinor.no/
Connect Vest

Vår visjon er å være samfunnsbygger. Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer.

connectvest.no/
Creator Makerspace AS

Makerspace and rapid prototyping workshop for the greater Stavanger region

www.creator.no/
Digin

Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 90 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger.

www.digin.no/
Fagskolen Rogaland

Fagskolen Rogaland omfatter alle fylkeskommunale fagskoletilbud. Skolen har to lokasjoner: Stavanger offshore tekniske skole som tilbyr helse- og omsorgsfag, samt tekniske utdanninger. På Karmsund tilbys maritim fagskoleutdanning.

www.fagskolenrogaland.no
Forskningsrådet

Forskningsrådet gir råd til myndighetene om utformingen av norsk forskningspolitikk ved å identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer.

www.forskningsradet.no/
Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.

www.fylkesmannen.no/Rogaland/
Hadean Ventures

Hadean Ventures is a life science fund manager that invests in life science companies across Europe with a particular focus on the Nordic region.

hadeanventures.com/
HelseCampus Stavanger

HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene

www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/helsecampus/
Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-omsorgsforskning/
I4Helse AS

Vi bidrar til innovasjon og produkt /tjenesteutvikling for private og offentlige virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren, med spesielt fokus innenfor e-helse

www.uia.no/senter-og-nettverk/i4helse
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

www.innovasjonnorge.no/
Melanomforeningen

​Melanomforeningen ble stiftet i 2015, og er en forening for personer som har eller har hatt melanom (føflekkreft), deres pårørende og andre interesserte.

melanom.no/
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi skaffer til veie kunnskap om e-helse

www.ehealthresearch.no
Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer

www.naeringsforeningen.no/
NORCE

​IRIS er et forskningsinstitutt som kombinerer anvendt og teoretisk forsking.

www.iris.no
Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

Joining forces to create better, more sustainable cities and communities for people to live and work.

www.nordicedgecluster.org/
Norway Health Tech

Vårt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom våre medlemmer og økosystem.

www.norwayhealthtech.com/nb/
NTNU Helse

NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profil.

www.ntnu.no/helse
Oulo Health

Innovative and proficient integrated health ecosystem.

ouluhealth.fi/
​Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er landets største interesseorganisasjon for eldre med over 250.000 medlemmer, med et nasjonalt sekretariat, fylkesforeninger og over 750 lokalforeninger i hele Norge.

www.pensjonistforbundet.no/
Sesam

​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Sesam).

sus.no/sesam
Sintef

Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

www.sintef.no/sintef-teknologi-og-samfunn/helse/#/
Siva

Vi tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

siva.no/
Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF er ett av landets seks universitetssykehus.

www.sus.no
Universitetet i Agder - Senter for eHelse

Senterets visjon er å drive praksisnær, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet og gjennom dette bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen

www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-ehelse
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har om lag 1200 medarbeidarar, ca 1900 studentar og er med sine over 500 PhD-kandidatar ein av dei største bidragsytarane til forskerutdanninga ved Universitetet i Bergen.

www.uib.no/med
Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

www.uis.no
USHT Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland – pådriver for fagutvikling i kommunene

www.bergen.kommune.no/utviklingssenter
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/Helsehuset-Stavanger/Utviklingssenter-USHT/
VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

www.vid.no
Welfare Tech

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

www.welfaretech.dk/
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo