Løsninger:
Abelia

Kunnskap i seg selv gir ikke velferd. Det er bruken av kunnskap som gir innovasjon og fornying, og dermed verdiskaping, bærekraftig vekst og velferd.

www.abelia.no/
Agenda Vestlandet

Vestlandet er Norges største vekstmotor, og regionen spelar ei kritisk viktig rolle i den omfattande omstillinga som landet vårt no står ovanfor.

www.agendavestlandet.no/
Alltid Litt Sterkere

Vårt formål er å støtte mennesker som har fått diagnosen ALS, også deres pårørende.

www.alltidlittsterkere.org/
Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

www.uib.no/alrekhelseklynge
Bergen Vitensenter AS

VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Målet er å øke kjennskapen til MNT-fagene og å inspirere unge til å velge fagene som utdanningsvei.

www.vilvite.no
BI Stavanger

Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med fire studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

www.bi.no/
Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad.

www.businessregiongoteborg.se/sv
CarciNor

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med nevroendokrin kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

carcinor.no/
Connect Vest

Vår visjon er å være samfunnsbygger. Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer.

connectvest.no/
CREATOR MAKERSPACE AS

Makerspace and rapid prototyping workshop for the greater Stavanger region

www.creator.no/
Digin

Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 90 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger.

www.digin.no/
Fagskolen Rogaland avd. SOTS

Fagskolen Rogaland omfatter alle fylkeskommunale fagskoletilbud. Skolen har to lokasjoner: Stavanger offshore tekniske skole som tilbyr helse- og omsorgsfag, samt tekniske utdanninger. På Karmsund tilbys maritim fagskoleutdanning.

www.fagskolenrogaland.no
Fagutvalget Curie - Fagutvalget for Medisinsk Teknologi

Fagutvalget Curie er bindeleddet mellom "siv.ing i medisinsk teknologi"-studentene ved UiB og næringslivet

www.linkedin.com/company/curieuib/
ForHelse

ForHelse sitt mål er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 %.

www.forhelse.no
Forskningsrådet

Forskningsrådet gir råd til myndighetene om utformingen av norsk forskningspolitikk ved å identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer.

www.forskningsradet.no/
Hadean Ventures

Hadean Ventures is a life science fund manager that invests in life science companies across Europe with a particular focus on the Nordic region.

hadeanventures.com/
Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF har rundt 2000 ansatte og over 1700 årsverk med 10.000 heldøgninnleggelser i somatikk og i underkant av 500 for psykisk helse og rus.

helgelandssykehuset.no/
Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen HF er regionssjukehuset for region Vest og er eit av seks universitetssjukehus i Noreg

helse-bergen.no/
Helse Førde HF

Helse Førde set innovasjon og samskaping i fokus til det beste for pasientar og tilsette.

helse-forde.no/
Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus (SuS) er ett av landets seks universitetssykehus.

www.sus.no
Helse Vest RHF

Helse Vest RHF skal utvikle pasienten sin helsetjeneste og bidra til at Norge er blant de ledende landene innenfor forskning, innovasjon og teknologi.

helse-vest.no/
Helsecampus Stavanger

HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene

www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/helsecampus/
Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-omsorgsforskning/
I4HELSE AS

Vi bidrar til innovasjon og produkt /tjenesteutvikling for private og offentlige virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren, med spesielt fokus innenfor e-helse

www.i4helse.no/
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

www.innovasjonnorge.no/
Inovacare

Inovacare er en innovasjonsarena som bidrar til utvikling og bruk av bærekraftige løsninger i helse- og omsorgsektoren.

www.inovacare.no/
Invest in Bergen

Invest in Bergen is the official organization for investments in Greater Bergen

www.investinbergen.com/
Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjoner i Norge, Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt å bedre livskvalitet for mennesker med kreft og deres pårørende.

www.kreftforeningen.no
Kunnskapsparken Bodø A/S

KPB er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling. Vi er lokalisert i Bodø og utvikler kunnskap, potensial og ideer gjennom analyser, inkubator- og traineeprogram, råd og samarbeid

kpb.no
Kunnskapsparken Vestland AS

Kunnskapsparken Vestland legger til rette for sterke innovasjonsmiljø og øker vekstkraft i nye og eksisterende bedrifter i Vestland.

www.kpvest.no
Longship AS

Longship is a private equity investor targeting medium sized growth companies in Norway.

www.longship.no/
Melanomforeningen

​Melanomforeningen ble stiftet i 2015, og er en forening for personer som har eller har hatt melanom (føflekkreft), deres pårørende og andre interesserte.

melanom.no/
Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet.

www.melanor.no/nb/
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.

nasjonalforeningen.no/
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi skaffer til veie kunnskap om e-helse.

www.ehealthresearch.no
Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer

www.naeringsforeningen.no/
Neuro-SysMed hos Helse Bergen HF

Neuro-SysMed er et senter for klinisk behandling av, og forskning på, nevrologiske sykdommer.

neuro-sysmed.no/
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

www.norceresearch.no/
Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

Joining forces to create better, more sustainable cities and communities for people to live and work.

www.nordicedgecluster.org/
Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjonen for alle landets frivilligsentraler.

frivilligsentral.no/
NorStella

Vi skal bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor. Dette gjør vi gjennom å etablere og understøtte møteplasser for deling og innovasjon som er kjennetegnet av nøytralitet og høy faglig kvalitet.

www.norstella.no/
Norway Health Tech

Vårt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom våre medlemmer og økosystem.

www.norwayhealthtech.com/nb/
Norwegian Cognitive Center

The Norwegian Cognitive Center builds competence on AI across industries and public sector, where we provide infrastructure in terms of personnel, know-how and AI platforms.

norwegiancognitivecenter.com/
NTNU Helse

NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profil.

www.ntnu.no/helse
Oulo Health

Innovative and proficient integrated health ecosystem.

ouluhealth.fi/
Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er landets største interesseorganisasjon for eldre med over 250.000 medlemmer, med et nasjonalt sekretariat, fylkesforeninger og over 750 lokalforeninger i hele Norge.

www.pensjonistforbundet.no/
SESAM

​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Sesam).

sus.no/sesam
Sintef

Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

www.sintef.no/sintef-teknologi-og-samfunn/helse/#/
Siva

Vi tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

siva.no/
Skadeforebyggende forum

Kunnskapskilde, samarbeidsarena, pådriver.

www.skafor.org/
Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet sykehus - spesialisthelsetjenesten i Agder

sshf.no/
Statsforvalteren i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.

www.fylkesmannen.no/Rogaland/
Stiftelsen ALS Norge

Stiftelsen har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), samt behandling av sykdommen.

www.alsnorge.no/
Universitetet i Agder - Senter for eHelse

Senterets visjon er å drive praksisnær, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet og gjennom dette bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen

www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-ehelse
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har om lag 1200 medarbeidarar, ca 1900 studentar og er med sine over 500 PhD-kandidatar ein av dei største bidragsytarane til forskerutdanninga ved Universitetet i Bergen.

www.uib.no/med
Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

www.uis.no
VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

www.vid.no
Vitalis

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

www.vitalis.nu/
Welfare Tech

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

www.welfaretech.dk/
Arkiv