Løsninger:
Abelia

Kunnskap i seg selv gir ikke velferd. Det er bruken av kunnskap som gir innovasjon og fornying, og dermed verdiskaping, bærekraftig vekst og velferd.

www.abelia.no/
Agenda Vestlandet

Vestlandet er Norges største vekstmotor, og regionen spelar ei kritisk viktig rolle i den omfattande omstillinga som landet vårt no står ovanfor.

www.agendavestlandet.no/
Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

www.uib.no/alrekhelseklynge
Bergen Vitensenter AS

VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Målet er å øke kjennskapen til MNT-fagene og å inspirere unge til å velge fagene som utdanningsvei.

www.vilvite.no
Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad.

www.businessregiongoteborg.se/sv
Connect Vest

Vår visjon er å være samfunnsbygger. Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer.

connectvest.no/
CREATOR MAKERSPACE AS

Makerspace and rapid prototyping workshop for the greater Stavanger region

www.creator.no/
Digin

Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 90 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger.

www.digin.no/
ForHelse

ForHelse sitt mål er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 %.

www.forhelse.no
Hadean Ventures

Hadean Ventures is a life science fund manager that invests in life science companies across Europe with a particular focus on the Nordic region.

hadeanventures.com/
Helsecampus Stavanger

HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene

www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/helsecampus/
HelseInn

Vi i Helseinn jobber med samskaping og innovasjon for bedre folkehelse. Vi er en ideell forening med et stort klyngenettverk som bidrar til økt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

helseinn.net/
I4HELSE AS

Vi bidrar til innovasjon og produkt /tjenesteutvikling for private og offentlige virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren, med spesielt fokus innenfor e-helse

www.i4helse.no/
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

www.innovasjonnorge.no/
Inovacare

Inovacare er en innovasjonsarena som bidrar til utvikling og bruk av bærekraftige løsninger i helse- og omsorgsektoren.

www.inovacare.no/
Invest in Bergen

Invest in Bergen is the official organization for investments in Greater Bergen

www.investinbergen.com/
Kunnskapsparken Vestland AS

Kunnskapsparken Vestland legger til rette for sterke innovasjonsmiljø og øker vekstkraft i nye og eksisterende bedrifter i Vestland.

www.kpvest.no
Longship AS

Longship is a private equity investor targeting medium sized growth companies in Norway.

www.longship.no/
Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet.

www.melanor.no/nb/
Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer

www.naeringsforeningen.no/
Neuro-SysMed hos Helse Bergen HF

Neuro-SysMed er et senter for klinisk behandling av, og forskning på, nevrologiske sykdommer.

neuro-sysmed.no/
Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

Joining forces to create better, more sustainable cities and communities for people to live and work.

www.nordicedgecluster.org/
NorStella

Vi skal bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor. Dette gjør vi gjennom å etablere og understøtte møteplasser for deling og innovasjon som er kjennetegnet av nøytralitet og høy faglig kvalitet.

www.norstella.no/
Norway Health Tech

Vårt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom våre medlemmer og økosystem.

www.norwayhealthtech.com/nb/
Norwegian Cognitive Center

The Norwegian Cognitive Center builds competence on AI across industries and public sector, where we provide infrastructure in terms of personnel, know-how and AI platforms.

norwegiancognitivecenter.com/
Open Innovation Lab of Norway / Innovate AS

Norges ledende møteplass og nettverk for Innovasjonsprofesjonelle

www.openinnovationlab.no/
Oulo Health

Innovative and proficient integrated health ecosystem.

ouluhealth.fi/
Siva

Vi tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

siva.no/
Statsforvalteren i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.

www.fylkesmannen.no/Rogaland/
Trondheim Tech Port

Trondheim Tech port skal øke innovasjonskraften i Norge gjennom tettere samarbeid med utgangspunkt i aktørene i Trøndelag.

www.trondheimtechport.no/
Validé AS

Vi er et innovasjonsselskap med inkubator, TTO (Technology Transfer Office) og investering. Bistår grundere, forskere, studenter og bedrifter i å utvikle sin idé til kommersielt produkt.

www.valide.no/
Vitalis

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

www.vitalis.nu/
Welfare Tech

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

www.welfaretech.dk/
Arkiv