Welfare Tech

www.welfaretech.dk/

KONTAKTPERSON
Karen Lindegaard
+4524611931

Welfare Tech

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

Welfare Tech er en markedsdreven klynge, som gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter. Via samarbejde med virksomheder, kommune, regioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner optimerer vi rammerne for, at erhvervslivet kan realisere det kæmpe udviklingspotentiale, som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område.

Målet er på den ene side at opbygge nye forretningsområder, som bidrager til vækst og nye arbejdspladser i den private sektor, og på den anden side arbejde for, at nye løsninger, produkter og metoder bidrager til bedre offentlig serviceydelser, bedre arbejdsmiljø og realisering af effektiviseringseffekter i social- og sundhedssektoren. På den måde imødekommer Welfare Tech en af samfundets største udfordringer: At sikre fremtidens sundhed og pleje på en effektiv og sammenhængende måde.

Welfare Tech er en certificeret guldklynge under EU-kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

Welfare Tech støttes af Vækstforum Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Arkiv