HelseInn

- Samskaping for bedre folkehelse!

HelseINN er en nøytral samarbeidsplattform mellom kommuner og sykehus, som løfter frem gode løsninger som bidrar til smartere og mer bærekraftige helsetjenester.

Sjekk ut podcasten "Helseinnpodden" - tilgjengelig på de fleste plattformer.

Nettside:

helseinn.net/

KONTAKTPERSON
Ingrid Busterud
991 511 18

Prosjekter

NH2 Helse

HelseInn

Vi i Helseinn jobber med samskaping og innovasjon for bedre folkehelse. Vi er en ideell forening med et stort klyngenettverk som bidrar til økt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Helseinn består av 50 medlemsvikrsomheter fra offentlig, privat og frivillig sektor. Vi jobber tett med blant annet 13 kommuner, NAV, Sykehuset Innlandet, NTNU, Høgskolen i Innlandet, i tillegg til private bedrifter og frivillige organisasjoner. Vi fungerer som en nøytral samarbeidsplattform mellom kommuner og sykehus, og vi løfter frem gode løsninger som bidrar til smartere og mer bærekraftige helsetjenester.

Vi har kontor i Elverum og Gjøvik, hvor vi nylig åpnet Verksted for integrerte helsetjenester i samarbeid med NTNU og Sykehuset Innlandet.

LES MER: Verksted for integrerte helsetjenester

Det vi er i ferd med å få til nå i Innlandet er helt unikt. Vi har samlet kommuner, sykehus, akademia, bedrifter og frivillige organisasjoner i en klynge hvor man sammen kan bidra til å utvikle bærekraftige helsetjenester og bedre folkehelse. I tillegg jobber vi med å få mer innovasjon ut i bedrifter, og lanserte i høst Innoagent, et kompetanseprogram innen innovasjon, med deltakere fra både kommuner og Sykehuset i Innlandet.

Som et ledd i å synliggjøre gode løsninger, og sette aktuelle temaer på dagsorden, lanserte vi nylig vår podcast, Helseinnpodden.

Arkiv