Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no/

KONTAKTPERSON
Lasse Frantzen


Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.

Samveis – ta i bruk velferdsteknologi i kommunene, anbefalinger om digitale trygghetsalarmer, standarder og rammeverk for velferdsteknologi.

For mer informasjon se: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi


Arkiv