Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no/

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.

Samveis – ta i bruk velferdsteknologi i kommunene, anbefalinger om digitale trygghetsalarmer, standarder og rammeverk for velferdsteknologi.

For mer informasjon se: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo