Helsecampus Stavanger

www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/helsecampus/

KONTAKTPERSON
Line Hurup Thomsen
97 71 59 81

Helsecampus Stavanger

HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene

Visjonen for HelseCampus Stavanger er Simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.

Helsecampus Stavanger skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.
Arkiv