Helse Vest RHF

helse-vest.no/

KONTAKTPERSON
Lena Forgaard


Helse Vest RHF

Helse Vest RHF skal utvikle pasienten sin helsetjeneste og bidra til at Norge er blant de ledende landene innenfor forskning, innovasjon og teknologi.

Vi har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Vestland og Rogaland.

Arkiv